Lääkejakelua tulee uudistaa Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin

Lääkejakelun uudistamisen avulla lääkemenoissa voidaan saavuttaa merkittävät, noin sadan miljoonan euron säästöt kuluttajille ja valtiolle vuosittain.

Uudistus voidaan toteuttaa siten, että se parantaa lääkkeiden saatavuutta ja turvaa lääkejakelun koko maassa. Uudistus ei myöskään vaaranna lääkitysturvallisuutta. Avoin ja laajapohjainen keskustelu toimintamallin uudistamisessa on tärkeää. Konkretiaa keskusteluun on tuonut esimerkiksi lääkealan asiantuntijoiden Lääkejakeluselvitys 2018 -hanke ja sen loppuraportti, jossa apteekkitoiminnan uudistamisen suuntaviivat linjataan.


Lääkkeiden vähittäisjakelun uudistamisen kehittämisesitykset koskevat seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Apteekkilupa ja apteekkien perustamisen vapauttaminen.
  2. Lääkkeiden hintakilpailun mahdollistaminen.
  3. Kuluttajalle turvallisten itsehoitolääkkeiden myynnin hallittu vapauttaminen apteekkien ulkopuoliseen myyntiin.
  4. Lääkkeiden oikean käytön ja farmaseuttisen neuvonnan turvaaminen.
  5. Digitalisaation luomat mahdollisuudet lääkkeiden jakeluketjun uudistamisessa.
  6. Alan läpinäkyvyyden lisääminen.

Reseptivapaat itsehoitolääkkeet kauppojen valikoimaan

Suomessa tulee muiden Pohjoismaiden tavoin tehostaa lääkejakelua ja sallia reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti myös apteekkien ulkopuolella, turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa.

Reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa parantaa itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja asiakaspalvelua sekä alentaa lääkkeiden hintoja. Uudistus tukee lisäksi erityisesti pienten lähikauppojen kilpailukykyä ja turvaa myymäläverkon säilymistä sekä kaupan työllisyyttä.

Päivittäistavarakauppa ry kannattaa itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista tupakanvieroitusvalmisteiden tavoin. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on suositellut lääkejakelun uudistamista.

Vuonna 2015 lääkealan ammattilaisten tekemä selvitys osoittaa, että useita itsehoitolääkkeitä voidaan myydä turvallisesti apteekkien ulkopuolella myös Suomessa.

Uudistus voidaan toteuttaa hallitusti ja vaiheittain

Itsehoitolääkkeiden turvallisen valikoiman myynnin vapauttaminen voidaan toteuttaa hallitusti ja vaiheittain siten, että asianmukainen lääkitysneuvonta on mahdollista eikä apteekkiverkosto vaarannu. Samalla luovutaan näiden itsehoitolääkkeiden hintasääntelystä.

Uudessa toimintamallissa kauppa hakee valvovalta viranomaiselta myymäläkohtaisen itsehoitolääkkeiden myyntiluvan. Muutoksista tehdään viranomaisille ilmoitus ja itsehoitolääkkeiden valikoimaa tarkastellaan säännöllisesti. Näin viranomaisilla on mahdollisuus laajentaa ja supistaa itsehoitolääkkeiden valikoimaa saatujen kokemusten perusteella.

Myymälöissä itsehoitolääkkeet säilytetään omalla erikseen merkityllä paikallaan ja tuotteiden laatua valvotaan (esimerkiksi avaamattomuus, pakkauksen kunto ja päivämäärä). Itsehoitolääkkeille voidaan asettaa myös osto- tai pakkauskokorajoituksia.

Päivittäistavarakaupassa kassahenkilökunta vastaa laissa määriteltyjen ikärajasäädösten noudattamista. Kaupan esimies vastaa itsehoitolääkemyynnistä, omavalvonnasta ja henkilöstökoulutuksesta. Kaupan henkilöstö ei anna itsehoitolääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää farmaseuttista neuvontaa. Kysymykset ohjataan keskitettyyn puhelinpalveluun tai ohjeistus annetaan esimerkiksi kosketusnäytöllisen inforuudun avulla.