Ruokakaupan palvelut on turvattava maan asuttavuuden ja huoltovarmuuden säilyttämiseksi

Kaupan palveluiden on oltava kaikkien kuluttajien helposti saavutettavissa koko Suomessa. Vähentämällä kaupan alan sääntelyä mm. tuotevalikoiman rajoituksia purkamalla voidaan tehokkaasti turvata kattavan palveluverkoston säilymistä.

Merkittävä osa (noin 60 %) palveluverkostoa ovat pienet, tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevat lähikaupat. Ne varmistavat kuluttajille välttämättömien elintarvikkeiden ja muiden lähipalveluiden, kuten postipalveluiden saatavuuden. Lähes 70 % postin palvelupisteistä toimii ruokakaupan yhteydessä.

Market-tyyppisten myymälöiden määrä on laskenut noin 4 600 myymälästä (1995) alle 2 800 myymälään (2020). Kyläkauppojen määrä vähenee parilla kymmenellä vuodessa. Jos tahti jatkuu, kymmenen vuoden kuluttua meillä ei ole enää yhtään kyläkauppaa. Kyläkauppojen toimintaedellytykset tulee turvata esimerkiksi uudistamalla kyläkauppojen investointitukea.

Haja-asutusalueiden elintarvikejakelun ja kauppapalveluiden turvaamiseksi on varmistettava, ettei nykyistä kauppojen tuotevalikoimaa supisteta eikä myymälöiden toimintaa vaikeuteta lisäsääntelyllä. Hallituksen tulee selvittää myös mm. miten päivittäistavarakaupan myymälät voisivat toimia nykyistä joustavammin Alko Oy:n ja apteekkien asiamiehinä alkoholijuomien ja lääkkeiden jakelussa.