Tavoite: Turvataan maaseudun ruokakaupan palvelut

Maaseudun päivittäistavarakaupan palvelut tulee turvata niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Päivittäistavarakauppaa tarvitaan elinvoiman säilyttämiseksi maaseudulla.

  • Toiminnan säilyttämiseen tarvittavan tulovirran varmistaminen maaseudun päivittäistavarakaupoille edellyttää kyläkaupan toimintatuen muuttamista pysyväksi (asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelupisteinä).
  • Välttämättömät, osin lainsäädännön edellyttämät kiinteistöihin sekä niiden kylmälaite- ja energiatekniikkaan tehtävät investoinnit, toiminnan kehittäminen, uusien kauppiaiden alalle saaminen ja kauppojen omistajanvaihdokset edellyttävät lisäksi maaseudun kaupan investointitukea.
  • Maaseudun ruokakauppojen kannattavuutta voidaan parantaa myös sääntelyn uudistamisen avulla sallimalla esimerkiksi mietojen viinien ja itsehoitolääkkeiden myynti, mikä tukee niiden roolia monipalvelupisteenä markkinaehtoisesti.
  • Maaseudun elinvoimapolitiikassa ja paikallisessa päätöksenteossa tulee huomioida tarve säilyttää päivittäistavarakaupan palvelut paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja etätyön tekijöille.
  • Elintarvike- ja päivittäistavarahuollon huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää koko maan kattavaa päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa.

Ratkaisuehdotuksemme

Laaditaan markkinaehtoinen ohjelma maaseudun päivittäistavarakaupan palveluiden säilyttämiseksi. Näin varmistetaan ja luodaan edellytyksiä maaseudun asukkaiden ja yritysten tarvitsemien peruspalveluiden pysymiselle lähellä alueen asukkaita sekä kehitetään päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalvelukeskuksena harvaan asutuilla alueilla. Samalla tuetaan päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä harvaan asutulla alueella vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tehdään kokeiluluonteisesta kyläkaupan toimintatuesta pysyvä.

Otetaan käyttöön maaseudun pienille päivittäistavarakaupoille suunnattu investointituki, jota voidaan käyttää myymälöiden kylmä- ja energiatekniikan sekä kiinteistöjen uudistamiseen.

Varataan tukitoimiin yhteensä 6–10 miljoonaa euroa vuodessa.


Tiesitkö?

Merkittävä osa palveluverkostoa ovat pienet, tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevat lähikaupat. Ne varmistavat kuluttajille välttämättömien elintarvikkeiden ja muiden lähipalveluiden, kuten posti- ja pakettipalveluiden sekä käteisnostopalveluiden saatavuuden. Esimerkiksi postin palvelupisteistä yli puolet toimii ruokakaupan yhteydessä.

Maaseudun elinvoimapolitiikassa ja paikallisessa päätöksenteossa tulee huomioida tarve säilyttää päivittäistavarakaupan palvelut paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja etätyön tekijöille.

Market-tyyppisten myymälöiden määrä on jo laskenut noin 4 600 myymälästä (1995) runsaaseen 2 700 myymälään (2023). Kyläkauppojen määrä vähenee vuosi vuodelta (2023: 164 kpl).