Mietojen alkoholien myyntiä tulisi vapauttaa

Suomen alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 2018. Uuden lainsäädännön myötä Suomessa siirryttiin yhdestä Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä kohti liberaalimpaa eurooppalaista mallia.

Osana laajaa uudistusta alkoholin myyntirajoituksia muutettiin niin, että ruokakaupoissa saa nykyisin myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia. Aiemmin raja oli 4,7 prosenttia. Samalla Alkon ulkopuolella myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoite purettiin. Aiemmin kaupassa sai myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia.

Tervetullut lakiuudistus tukee kotimarkkinoita, vähentää matkustajatuontia ja siirtää verotuloja kotimaahan. Myös enemmistö suomalaisista kannatti tutkimusten mukaan uudistusta.

Alle 15-prosenttisten alkoholien myynti päivittäistavarakaupassa tulisi sallia

Pitkällä aikavälillä Suomessa tulisi sallia kaikkien mietojen alle 15 prosentin vahvuisten alkoholijuomien eli viinin, oluiden ja siiderin myynti päivittäistavarakaupassa. Se parantaisi kaupan asiakaspalvelua ja erityisesti pienten ruokakauppojen kilpailukykyä. Alkon nykyinen sijoittuminen kaupan suuryksiköiden yhteyteen ohjaa ostovoimaa pois pienistä myymälöistä suuriin hyper- ja supermarketteihin.

Ruokakaupoissa myytävän alkoholijuomien valikoiman laajentaminen alentaisi alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja, turvaisi kattavan myymäläverkoston säilymistä Suomessa, vähentäisi harmaan talouden kasvua ja matkustajatuontia sekä lisäisi kaupan työllisyyttä. Kauppa huolehtii vastuullisesti myös myytävien tuotteiden ikärajavalvonnasta.