Tavoite: Sallitaan mietojen viinien myynti ruokakaupoissa

Alkoholilain uudistamista tulee jatkaa sallimalla mietojen viinien (enintään 15 prosenttia alkoholia) sekä oluiden myynti ruokakaupoissa.

  • Edellinen alkoholilain uudistus ei nostanut kokonaiskulutusta, mikä osoittaa, että suomalaiset olivat valmiita siihen. On aika normalisoida viinit ruokajuomana muiden eurooppalaisten maiden tapaan. Alkoholin kulutus on joka tapauksessa vähenemässä, myös nuorten keskuudessa, ja suuri enemmistö käyttää alkoholia kohtuullisesti. Vähäalkoholisten ja alkoholittomien juomien kasvu on ollut viime vuosina voimakasta.
  • Päivittäistavarakaupan toimijat ovat vastuunsa tuntevia jälleenmyyjiä. Ne ovat jo pitkään panostaneet toimivaan ikärajavalvontaan ja viestivät siitä vastuullisesti.
  • Viinien myynti ruokakaupoissa parantaisi asiakaspalvelua ja olisi kilpailuvaltti. Ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien valikoiman laajentaminen turvaisi kattavan myymäläverkoston säilymistä Suomessa.
  • Viinien myynti ruokakaupoissa laskisi vähittäismyyntihintoja ja näin vähentäisi matkustajatuontia sekä ulkomaista verkkokauppaa, ja lisäisi kotimaahan jääviä verotuloja.
  • Mietojen viinien myynnin vapauttaminen vähentäisi monopolin aiheuttamaa kilpailuhaittaa ja lisäisi tervettä kilpailua sekä tukisi erityisesti pienten ruokakauppojen kilpailukykyä.
  • Alkoholijuomien etämyyntiin liittyvä lainsäädäntö ja sen tulkinta ovat sekavat. Tämä asettaa kotimaiset ja ulkomaiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan.
  • Alkoholimyyntiä tulee ajatella myös elinkeinon kannalta, ei vain sosiaalipoliittisesti.
  • Alko säilyttäisi asemansa viinien erikoismyymälänä ja asiantuntijana sekä väkevien juomien myyntikanavana. Vaihtoehtoisesti väkevien juomien myynti voidaan hoitaa lisenssijärjestelmän avulla. Ruokakaupat tarjoaisivat kuluttajille mahdollisuuden ostaa mietoja viinejä vaivattomasti ruokaostosten yhteydessä.

Ratkaisuehdotuksemme

Muutetaan alkoholilainsäädäntöä sallimalla alkoholin vähittäismyyntiluvan omaaville toimijoille enintään 15 prosenttia alkoholia sisältävien viinien ja oluiden myynti.

Sallitaan alkoholijuomien kotiinkuljetus muiden elintarvikkeiden tavoin eli myönnetään alkoholin vähittäismyyjille oikeus toimittaa alkoholijuomia etäkaupan yhteydessä.

Täsmennetään etämyyntiä koskevan lain tulkinta.

Edellinen uudistus ei lisännyt alkoholin kokonaiskulutusta

Edellinen alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 2018. Suomessa siirryttiin yhdestä Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä kohti liberaalimpaa eurooppalaista mallia. Osana uudistusta alkoholin myyntirajoituksia muutettiin niin, että ruokakaupoissa saa myydä enintään 5,5 %:n vahvuisia alkoholijuomia. Aiemmin raja oli 4,7 %. Samalla Alkon ulkopuolella myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoite purettiin. Aiemmin kaupassa sai myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia.

Kuluttajilta vahva tuki viinin myynnille ruokakaupassa

Taloustutkimuksen PTY:lle joulukuussa 2022 tekemän kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista on sitä mieltä, että mietoja viinejä (alkoholia alle 15 %) pitäisi saada ostaa myös ruokakaupoista. Eri mieltä on 23 % ja kantaansa ei osaa arvioida 12 % vastaajista. Suhtautuminen on muuttunut myönteisemmäksi vuodesta 2012 alkaen joka vuosi. Kannatus on varsin tasaista kaikissa ikäryhmissä.

Kauppa on toteuttanut edelliset uudistukset vastuullisesti ja suomalaiset ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen. PTY:n kärkitavoite tulevalle hallitusohjelmakaudelle on mietojen viinien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin. Lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa kuluttajaa palvellen ja kilpailuun kannustaen. Alkoholilaki pitää päivittää vastaamaan nykyaikaa ja kaupan kansainvälistä toimintaympäristöä.


Kokonaiskulutus vähenisi, valikoimat laajenisivat, hinnat laskisivat ja valtion verotulot kasvaisivat

Loppuvuodesta 2021 Taloustutkimus tutki PTY:n toimeksiannosta, miten mietojen viinien myynnin salliminen ruokakaupassa vaikuttaisi alkoholin kokonaiskulutukseen, valtion verotuloihin ja Alkon myymäläverkkoon. Tutkimus sisälsi laskelmat mietojen viinien myynnin vapauttamisen vaikutuksista matkustajatuontiin ja alkoholin ulkomaiseen verkkokauppaan. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kuluttajien mielipiteitä mietojen viinien myynnistä ruokakaupassa. Lisäksi haastateltiin kaupan alan asiantuntijoita alkoholilain vapauttamisen vaikutuksista.

Tutkimus: Viinien myynnin salliminen ruokakaupassa ei lisäisi alkoholin kokonaiskulutusta

Tutkimuksen mukaan mietojen viinien myynnin salliminen ruokakaupassa vähentäisi alkoholin kokonaiskulutusta 0,6 prosenttia eli 0,3 miljoonaa litraa sataprosenttisena alkoholina. Kokonaiskulutus koostuu vähittäiskulutuksesta ja tilastoimattomasta kulutuksesta (matkustajatuonti ja ulkomainen verkkokauppa) sekä tutkimuksesta poisrajatusta anniskelusta.

Mietojen viinien myynnin salliminen ruokakaupassa lisää näiden tuotteiden kulutusta. Samanaikaisesti muiden juomaryhmien, esimerkiksi oluiden, välituotteiden ja väkevien alkoholijuomien, kulutus kuitenkin vähenee. Lisäksi tilastoimaton alkoholin kulutus vähenee, koska matkustajatuonti ja ulkomaiset verkkokauppaostot kokonaisuudessaan vähenevät. Muutokset yhteensä laskevat alkoholin kokonaiskulutusta.

Kaupan alan asiantuntijoiden mukaan kauppojen valikoimat voisivat sisältää esimerkiksi supermarket-kokoluokassa noin 100–300 nimikettä eri tuote- ja hintakategorioissa, joten kuluttajien valinnanvara kasvaisi. Erityisesti pienet ruokakaupat ja haja-asutusalueiden kaupat hyötyisivät asiakasvirtojen kasvusta sekä mietojen viinien myynnin että ruokamyynnin osalta.

Tehokkaasti toimivassa päivittäistavarakaupassa viini voisi olla keskimäärin 10 prosenttia edullisempaa kuin Alkossa.  Mietojen viinien myynti ruokakaupassa vähentäisi ulkomaisia verkkokauppaostoja ja matkustajatuontia ulkomailta. Koska ulkomaiset verkkokauppaostot ja matkustajatuonti eivät ole Suomen alkoholiverotuksen piirissä, uudistus kasvattaisi valtion verotuloja 2,3 prosenttia 1,37 miljardiin euroon.