Päivittäistavarakauppa työllistää, investoi ja maksaa veroja

Koko kaupan ala työllistää Suomessa noin 280 000 henkilöä. Yksittäisenä toimialana kauppa on Suomen elinkeinoelämän suurin työllistäjä työllisten määrällä mitattuna ja myös suurin nuorten työnantaja. Noin 20 % alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla. Suomessa on yhteensä 40 000 kaupan alan yritystä. Kaupan työllisistä 53 % työskentelee vähittäiskaupassa, 30 % tukkukaupassa ja 15 % autokaupassa. Naisia ja miehiä on koko kaupan alalla suurin piirtein yhtä paljon.

Elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden vähittäis- ja tukkukauppa työllistävät suoraan yli 65 000 henkilöä ja välilliset vaikutukset mukaan laskettuna noin 80 000 henkilöä.

Päivittäistavarakauppa työllistää koko maassa. Työpaikkojen lisäksi kaupat turvaavat haja-asutusalueiden huoltovarmuutta ja yleistä elinvoimaa sekä tarjoavat usein myös muita tärkeitä lähipalveluita.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala myös bruttokansantuotteella mitattuna. Se muodostaa noin 10 % Suomen BKT:stä.

Vuonna 2022 koko kaupan alan liikevaihto oli yhteensä 149,5 miljardia euroa (alv. 0 %) ja vähittäiskaupan liikevaihto 45,2 miljardia euroa (alv. 0 %). Vähittäiskaupan liikevaihdosta noin 44 % tulee päivittäistavarakaupasta. Päivittäistavarakaupan liikevaihto vuonna 2022 oli 20,1 miljardia euroa (alv. 0 %).

Koko kaupan ala on yksi suurimmista hyvinvointia luovista yksittäisistä toimialoista. Sen bruttoarvonlisäys on 10 % (Kaupan liitto, 2020). Elintarvikekaupan arvonlisäys kansantaloudelle on noin kolme miljardia euroa (Luke, 2017).

Koko kaupan ala on yksittäisten toimialojen yksi suurimmista investoijista. Päivittäistavarakauppa puolestaan investoi kotimaahan vuosittain noin 600 miljoonaa euroa.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin veronmaksaja. Päivittäistavarakaupan yritykset maksavat palkkasidonnaisia veroja Suomeen miljardi euroa vuosittain. Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, elintarvikekauppa ja ravitsemispalvelut) maksaa 9,5 miljardia euroa veroja joka vuosi, mikä on lähes 10 % Suomen kaikista veroista ja veroluonteisista maksuista.