Vastuullista toimintaa yhteiskunnan toimivuuden ja kuluttajan arjen sujuvuuden varmistamiseksi

Kuluttajien haluamien kattavien valikoimien luominen
Kaupoissa on monipuolinen valikoima, johon kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa. Kysyntään on vastattu esimerkiksi laajentamalla luomu- ja lähiruokavalikoimia.

Kaupan palveluverkoston ylläpitäminen koko maassa
Kattavan palveluverkoston ylläpitäminen mahdollistaa osaltaan maamme asuttavuuden. Kaupan yhteydessä on usein myös muita kuluttajan kannalta tärkeitä toimintoja kuten postipalvelut.

Elintarvikeketjun tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen
Kauppa on kantanut suuren vastuun Suomen elintarvikeketjun tehokkuuden kehittämisestä. Kuluttaja hyötyy tehokkuudesta edullisina hintoina ja kattavina valikoimina.

Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen
Kaupan omavalvontatyö varmistaa, että kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden turvallisuuteen.

Ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin valvominen
Päivittäistavarakauppa kehittää jatkuvasti ikärajavalvontaa. Ikärajapassin on suorittanut noin 300 000 työntekijää ja alan opiskelijaa.

Elintarvikehuollon ja -jakelun varmistaminen Suomessa
Suuri osa elintarvikeketjun logistiikasta on kaupan vastuulla. Kaupan rooli on tärkeä myös poikkeusolojen huoltovarmuudelle Suomessa.

Vapaan kilpailun ja monien hankintakanavien turvaaminen
Suomessa hankinnoista vastaa kuusi toimitusketjua. Myymälät tekevät myös suoria hankintoja. Useilla hankintakanavilla varmistetaan monipuoliset valikoimat ja edullinen hintataso kuluttajille.

Työllisyyden turvaaminen ja merkittävät kotimaan investoinnit
Elintarvikekauppa työllistää suoraan ja välillisesti noin 90 000 henkilöä. Alan palkkasidonnaiset verot ovat yli miljardi euroa vuosittain. Päivittäistavarakaupan yritykset investoivat vuosittain kotimaahan noin puoli miljardia euroa. Lue lisää päivittäistavarakaupan taloudellisesta vastuusta.

Ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa
Logistiikkaratkaisuilla vältetään turha kuljetusliikenne ja energiansäästöä parannetaan kiinteistöissä ja kylmälaitteissa. Kuluttajille tuttuja ovat myös kauppojen pullonpalautus ja pakkausten kuluttajakeräyksestä huolehtiva Rinki-ekopisteverkostoKassi-info.fi-sivusto on avuksi kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita eri ostoskassien vaikutuksista ympäristöön. Kaupan toiminnan ympäristövaikutusten hallintaan voi tutustua täältä.