Tavoite: Varmistetaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet

Suomessa toimivilla kaupan yrityksillä tulee olla tasavertaiset kilpailuolosuhteet kansainvälisten toimijoiden kanssa. Euroopan unionin kattava lainsäädäntö saa aikaan kustannuksia, joiden ei kuitenkaan tulisi aiheuttaa EU:ssa toimiville yrityksille kilpailuhaittaa suhteessa EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin.

  • Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä ei tulisi heikentää nostamalla kansallisen sääntelyn tasoa tarpeettomasti yli EU-direktiivien vaatimustason.
  • Suomalaisen kuluttajan turvallisuus ei saisi vaarantua tilattaessa tuotteita ulkomaisesta verkkokaupasta.
  • Pakkauksen kierrätyksestä aiheutuvat kulut eivät saa tulla kotimaisten yritysten maksettaviksi suomalaisen kuluttajan ostaessa tuotteita ulkomaisesta verkkokaupasta.
  • Kolmansista maista toimitettavien tuotteiden verojen ja maksujen kerääminen sekä tuoteturvallisuuden valvonta on usein hankalaa. Riittävään viranomaisvalvontaan tulisi osoittaa tarvittavat resurssit.
  • Veroilla ei myöskään tule ohjata kulutusta matkustajatuontiin ja ulkomaille suuntautuvaan matkailuun.

Ratkaisuehdotuksemme

Varmistetaan Suomessa toimiville kaupan yrityksille tasavertaiset kilpailuolosuhteet asettamalla kansainväliselle verkkokaupalle samat velvoitteet ja tuoteturvallisuuden vaateet niiden toimittaessa tuotteita Suomeen.

Turvataan riittävät viranomaisvalvonnan resurssit tämän varmistamiseksi. Yritysten kilpailukykyä ei heikennetä EU-lainsäädäntöä tiukemmalla kansallisella lainsäädännöllä.