Omavalvonta on osa päivittäistavarakaupan vastuullista toimintaa

Päivittäistavarakaupan ala panostaa omavalvontaan erittäin paljon sekä työaikaa että investointeja. Omavalvonta tarkoittaa, että myymälä itse valvoo ja varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Myymälän on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Omavalvonta perustuu lakiin ja sen toteutumista valvovat alan viranomaiset. Lainsäädännön lisäksi omavalvontaa ohjaavat PTY:n sekä myymälöiden ja kaupparyhmien omat ohjeet ja tarkennukset.

PTY:n omavalvontaohje on kansallinen Hyvän käytännön ohje

Päivittäistavarakauppa ry on kehittänyt myymälöiden omavalvontaan yhtenäistä ohjeistusta ja toimintamallia pitkäjänteisesti jo yli 15 vuoden ajan. Yhteistä toimintamallia täydentävät kauppaketjujen omat omavalvontaohjeet ja käytännöt. Ohjetta katselmoidaan ja omavalvontatoimintaa kehitetään säännöllisesti.

Vuonna 2012 Evira (nyk. Ruokavirasto) arvioi Päivittäistavarakauppa ry:n myymälöille tekemän omavalvontaohjeistuksen kansalliseksi Hyvän käytännön ohjeeksi.

Arviointi tarkoittaa, että PTY:n omavalvontaohjeistusta noudattamalla myymälä varmistaa, että sen toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Ohjeistuksen arviointi nostaa sen painoarvoa. Toiminnan yhteiset raamit takaavat, että kuluttaja voi luottaa tuoteturvallisuuteen kaikkialla Suomessa.

EU suosittelee jäsenmailleen kansallisten Hyvän käytännön ohjeiden luomista ja käyttöönottoa. Ohjeiden arvioinnista vastaa puolueeton viranomainen.

Tietopankki omavalvontatyön tukena

PTY:n omavalvonnan tietopankki tukee kauppojen omavalvontatyötä. Myymälät käyttävät tietopankkia omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä. Tietopankki on työväline myös viranomaisille, jotka voivat sen avulla valvoa myymälöiden omavalvontasuunnitelmien toteuttamista.

Pääset kirjautumaan palveluihin alla olevista linkkilaatikoista.