Kauppa on osa jokaisen arkea

Päivittäistavaroiden vähittäis- ja tukkukauppa työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti yli 80 000 ihmistä. Ala on merkittävä veronmaksaja ja investoi kotimaahan vuosittain noin 600 miljoonaa euroa.

Päivittäistavaramarkkinat Suomessa

Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan arvo Suomessa on 21,6 miljardia euroa (2022). Market-tyyppisten myymälöiden lukumäärä oli 2 755 ja päivittäistavaroita myytiin 7 489 eurolla per kotitalous (2021).

LUE LISÄÄ
Päivittäistavarakaupalla on useita tehtäviä

Päivittäistavarakauppa tarjoaa kuluttajille heidän toivomiaan valikoimia ja palveluja. Se huolehtii myös koko maan kattavan palveluverkoston ylläpitämisestä sekä kehittää elintarvikeketjun tehokkuutta ja tuottavuutta.

LUE LISÄÄ
Foodservice-tukkukauppa

Foodservice-tukkukauppa vastaa vähittäiskaupan ulkopuolisesta tavaranvälityksestä ja on tärkeä osa päivittäis- ja käyttötavarakaupan kokonaispalvelua. Alasta käytetään myös nimitystä HoReCa.

LUE LISÄÄ
Myymälätyypit

Tutustu päivittäistavarakaupan myymälätyyppeihin liikennemyymälöistä lähikauppoihin ja tavarataloihin. Vuoden 2023 alussa erityyppisten myymälöiden lukumäärä oli yhteensä 4 427.

LUE LISÄÄ
Häiriö-ja poikkeustilanteiden hallinta

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset ovat mukana Suomen huoltovarmuustoiminnassa kauppa- ja jakelupoolin kautta. Pooli turvaa elintarvikehuoltoa poikkeusoloissa.

LUE LISÄÄ