Kauppa on vastuullinen toimija

Päivittäistavarakauppa hoitaa monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä ja on kiinteä osa ihmisten arkea. Suomen päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija. Valikoimia kehitetään kuluttajia kuunnellen ja asiakaspalveluun panostetaan. Alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä myös elintarviketurvallisuuden, ikärajavalvonnan ja ympäristönäkökulmien edistämiseksi sekä koko Suomen asuttavuuden turvaamiseksi. Ala kantaa paljon vastuuta työllisyydestä sekä kansantaloudesta muun muassa investoimalla kotimaahan satoja miljoonia euroja vuosittain. Poikkeusolojen elintarvikehuoltoa päivittäistavarakauppa turvaa ja kehittää valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation kauppa- ja jakelupoolin kautta.

Vuonna 2018 suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Tutkimuksessa eri alojen toiminnan vastuullisuutta arvioitiin työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista.