Kauppa on vastuullinen toimija

Kaupan ala luo hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun kautta. Päivittäistavarakauppa hoitaa monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä ja on kiinteä osa ihmisten arkea. Valikoimia kehitetään kuluttajia kuunnellen ja asiakaspalveluun panostetaan.

Alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä myös elintarviketurvallisuuden, ikärajavalvonnan ja ympäristönäkökulmien edistämiseksi sekä koko maan asuttavuuden turvaamiseksi.

Ala kantaa vastuuta työllisyydestä ja kansantaloudesta muun muassa investoimalla kotimaahan satoja miljoonia euroja vuosittain.

Poikkeusolojen elintarvikehuoltoa päivittäistavarakauppa turvaa ja kehittää valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation kauppa- ja jakelupoolin kautta.

Vuonna 2020 suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan jälleen parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Tutkimuksessa eri alojen toiminnan vastuullisuutta arvioitiin työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista.