Päivittäistavarakaupan myymälätyypit

Myymälöiden myyntipinta-alaan lasketaan tilat, joissa myyntitoimintaa harjoitetaan. Myyntipinta-ala lasketaan myymälän seinien mukaisesti, jolloin siihen kuuluvat palvelutiskit ja niiden takana oleva tila. Siihen ei lueta kassalinjan takaista aluetta tai tuulikaappia, eikä alueita, joihin vain henkilökunnalla on pääsy, kuten sosiaali-, säilytys- ja varastotiloja.

Tavaratalo
Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 2 500 m². Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta kokonaismyyntipinta-alasta. Osastot vastaavat alan erikoisliikkeiden valikoimia. Tavaratalossa on korkea palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo voi sijaita esimerkiksi kaupungin keskustassa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa. Niin kutsutut halpahallit ovat usein joko tavarataloja tai hypermarketteja.

Hypermarket
Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 m². Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai muualla liikenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa.

Supermarket ja market
Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 400 m² ja jossa elintarvikkeiden osuus on yli puolet myyntipinta-alasta. Toimialan käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin eli yli 1 000 m² ja pieniin eli 400–1 000 m² supermarketteihin, joita kutsutaan myös yleisesti marketeiksi.

Valintamyymälät ja muut lähikaupat
Lähikauppa on kuluttajia lähellä oleva ja helposti myös jalan saavutettavissa oleva, asuinalueella sijaitseva päivittäistavaramyymälä. Useimmin lähikaupaksi tilastoidaan pinta-alaltaan alle 400 m² olevat valintamyymälät. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200–399 m² ja pienet valintamyymälät 100–199 m². Asutuskeskuksissa supermarketit toimivat usein samalla lähikauppoina. Lähikauppa on myös kyläkauppa, joka määritetään kyläkaupan investointitukea varten haja-asutusalueella tai pienissä taajamissa sijaitsevaksi päivittäistavaramyymäläksi, jonka pinta-ala on alle 400 m² ja vuosimyynti alle kaksi miljoonaa euroa.

Discounterit
Discounter-myymälöiden toiminta perustuu tuotteiden erittäin nopeaan kiertoon ja tehokkaisiin toimintamalleihin. Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki tuoteryhmät, kuten HeVin, tuoretuotteet sekä kosmetiikan. Myymälöiden pinta-ala vastaa supermarkettien kokoa. Discounterit sijaitsevat usein teollisuus- ja liikerakentamisalueilla, mutta enenevissä määrin myös taajamissa.

Pienmyymälät ja kioskit
Pienmyymälä ja kioski on myyntipinta-alaltaan alle 100 m²:n päivittäistavaramyymälä. Elintarvikekioskin myynti voi tapahtua luukun kautta tai itsepalvelu- tai palvelumyymälän tapaan.

Liikennemyymälät ja huoltamot
Liikennemyymälät muodostavat nykyään usein eri palvelutarjoajista koostuvan, kauppakeskusta muistuttavan palvelukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapalvelujen lisäksi tarjotaan myös muita palveluja.

Tuotekohtaiset päivittäistavaramyymälät
Tuotekohtaisten päivittäistavaramyymälöiden, kauppahallien suoramyynnin, torikaupan, kauppa-autojen ja -veneiden osuus kokonaismarkkinoista on viime vuosina ollut vähenemässä.