Valikoimien lähtökohtana kuluttajien tarpeet

Päivittäistavarakaupan valikoimien tulee vastata kuluttajien tarpeita sekä asiakkaiden ketjuun kohdistamia odotuksia. Myymälän tarjoama kokonaisvalikoima muodostuu ketjun perusvalikoimasta sekä myymäläkohtaisesta, täydentävästä tuotevalikoimasta. Kaikki tuotteet eivät ole kovin suuria myynniltään, mutta niillä voi olla suuri merkitys tärkeille asiakasryhmille.

Kaupan ketjut ja hankittavat tuotteet ovat erilaisia. Siksi myös hankintapäätösten prosessi voi vaihdella yrityksestä ja tuoteryhmästä riippuen. Suomessa päivittäistavarakaupan hankinnat tehdään pääasiassa viiden eri toimitusketjun kautta. Näitä ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Kesko Oyj, Tuko Logistics Osuuskunta, Lidl Suomi Ky ja Tokmanni Oy. Lisäksi hankintoja tehdään kansainvälisten hankintayhtiöiden kautta. Tavaranhankintaan ja myymäläkohtaisten valikoimien muodostamiseen osallistuvat hankintayhtiön lisäksi yrityksestä riippuen myös kauppiaat, myymäläpäälliköt ja ketjujohto.

Kaupan yritykset neuvottelevat hankinnoista pääasiassa elintarviketeollisuuden yritysten kanssa. Suoria hankintoja alkutuottajilta tehdään vain vähän. Alkutuottajien pääneuvottelukumppani elintarvikeketjussa on puolestaan elintarviketeollisuus.

Valikoimat ovat viimeisten 25 vuoden aikana kolminkertaistuneet ja jalostusaste kasvanut. Valikoimien koko vaihtelee pienten myymälöiden noin 2 000 tuotteesta suurimpien hypermarkettien noin 25 000 tuotteeseen.

Hankintaketjujen vastuullisuus on päivittäistavarakaupalle tärkeää ja ala tekee pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden varmistamiseksi. Koko toimialan yhteiset hankinnan eettiset normit koottiin Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoon vuonna 2001 ja kannanotto päivitettiin tammikuussa 2016. Kannanottoon voi tutustua suomeksi ja englanniksi Suositukset ja ohjeet -sivulla.

Lisää lähiruokaa kaupan valikoimiin

Lähiruoan kysyntä on kasvussa. Elintarvikealan pienyritykset ja elintarviketuotannon monimuotoisuus ovat myös kaupalle tärkeitä. Kaupan valikoimiin pääseminen ja kilpailussa menestyminen on pienyritykselle kuitenkin usein haastavaa.

Päivittäistavarakauppa vastasi yhteistyökumppaneineen haasteeseen kaksivuotisella koulutushankkeella vuosina 2011 - 2013. Tavoitteena oli saada kauppoihin lisää laadukkaita lähiruokatuotteita, jotka myös säilyvät valikoimissa. Tässä onnistuttiin: Koulutukseen osallistuneista yrityksistä 65 % ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen, kun koulutuksiin osallistumattomien yritysten vertailuryhmässä kasvusta raportoi 46 % vastaajista. Koulutuksiin osallistuneet yritykset ovat myös lanseeranneet keskimäärin enemmän uusia, jalostusarvoltaan parempia tuotteita. Hankkeessa tehtiin myös uusi työkalu, tuotekortti helpottamaan pienten elintarvikealan yritysten ja kaupan yhteistyötä.

Lue lisää Mikroyrityshankkeesta.