Valikoimien tulee vastata kuluttajien tarpeita ja asiakkaiden ketjuun kohdistamia odotuksia

Myymälän kokonaisvalikoima muodostuu ketjun perusvalikoimasta sekä myymäläkohtaisesta, täydentävästä tuotevalikoimasta. Kaikki tuotteet eivät ole kovin suuria myynniltään, mutta niillä voi olla suuri merkitys tärkeille asiakasryhmille.

Kaupan ketjut ja hankittavat tuotteet ovat erilaisia. Siksi myös hankintapäätösten prosessi voi vaihdella yrityksestä ja tuoteryhmästä riippuen. Suomessa päivittäistavarakaupan hankinnat tehdään eri toimitusketjujen sekä kansainvälisten hankintayhtiöiden kautta. Tavaranhankintaan ja myymäläkohtaisten valikoimien muodostamiseen osallistuvat hankintayhtiön lisäksi yrityksestä riippuen myös kauppiaat, myymäläpäälliköt ja ketjujohto.

Kaupan yritykset neuvottelevat hankinnoista pääasiassa elintarviketeollisuuden yritysten kanssa. Suoria hankintoja alkutuottajilta tehdään hyvin vähän. Alkutuottajien pääneuvottelukumppani elintarvikeketjussa on elintarviketeollisuus.

Kaupan valikoimat ovat viimeisten 25 vuoden aikana kolminkertaistuneet ja jalostusaste kasvanut. Valikoimien koko vaihtelee pienten myymälöiden noin 2 000 tuotteesta suurimpien hypermarkettien yli 30 000 tuotteeseen.

Hankintaketjujen vastuullisuus on päivittäistavarakaupalle tärkeää ja ala tekee pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden varmistamiseksi. Koko toimialan yhteiset hankinnan eettiset normit koottiin Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoon vuonna 2001 ja kannanotto päivitettiin 2016.

Lisää lähiruokaa kaupan valikoimiin

Elintarvikealan pienyritykset ja elintarviketuotannon monimuotoisuus ovat kaupalle tärkeitä. Kaupan valikoimiin pääseminen ja kilpailussa menestyminen on pienyritykselle kuitenkin usein haastavaa. Tuotekortti on käytännöllinen työkalu, joka on suunniteltu erityisesti pienille elintarvikealan yrityksille. Tuotekortin avulla tavarantoimittaja voi suunnitella tuotteeseen ja sen logistiikkaan liittyvät asiat huolellisesti ennen tuotteen tarjoamista kaupalle tai foodservice-tukkukaupalle. Näin tavarantoimittaja voi itse arvioida tuotteen valikoimaan pääsyn mahdollisuuksia samoilla kriteereillä, joita kauppa käyttää arvioidessaan valikoimaan tarjottavia tuotteita.

Tuotekortin voi ladata sivustolta Aitojamakuja.fi. Tuotekorttia voivat käyttää vähittäiskaupan tavarantoimittajat ja foodservice-tukkukaupan tavarantoimittajat.Käytä rullakkoja ja muita kuljetusapuvälineitä oikein

Kaupan ja elintarviketeollisuuden käytössä olevat rullakot ja muut kuljetusapuvälineet on tarkoitettu tavaran toimitukseen tavarantoimittajalta asiakkaalle. Ne tulee palauttaa aina viipymättä omistajalleen.

Lue lisää: Palauta rullakot kiertoon