Liika sääntely haittaa kilpailukykyä

Päivittäistavarakaupalla on keskeinen rooli kotimarkkinoiden kasvun tukemisessa ja työllisyyden ylläpitämisessä. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että elinkeinopolitiikka turvaa kaupan tuottavuuden kasvun ja kilpailukyvyn sekä kattavan myymäläverkoston säilymisen.

Hyvinvointia, kilpailukykyä ja työllistämisen edellytyksiä hallitusohjelmaan

Työllisyyden, kilpailukyvyn ja kansantalouden kasvun kautta turvataan myös hyvinvointia ja sen edellyttämää riittävää veropohjaa. Hyvän kehityksen jatkaminen on Suomen keskeisiä haasteita 2020-luvulla.

Myös sääntelyssä on kyettävä huomioimaan toimintaympäristömme oleelliset muutokset – liian tiukka tai vanhentunut sääntely haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Sääntelyä järkevöittämällä voidaan saada aikaan säästöjä, lisätä tehokkaasti kuluttajaa hyödyttävää kilpailua, yritysten ja koko Suomen kilpailukykyä sekä elinkeinojen mahdollisuuksia työllistää. Tällä hetkellä kaupan alaa koskeva sääntely on Suomessa yksi OECD-maiden tiukimmista.

Kaupan yrityksillä on keskeinen rooli monien yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisessa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Siksi alan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää myös koko yhteiskunnan kannalta.

Päivittäistavara- ja foodservice-tukkukaupan yritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia, jotka investoivat kotimaahan joka vuosi satoja miljoonia euroja. Kaupan palveluverkosto ylläpitää asuttavuutta koko maassa ja alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä mm. tuoteturvallisuuden, ruokahävikin vähentämisen, ikärajavalvonnan sekä kestävän kehityksen ja kierrätyksen edistämiseksi.

Mietojen alkoholijuomien myyntiä tulee vapauttaa edelleen

Suomen alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan vuonna 2018 ja siirryimme yhdestä Euroopan tiukimmista alkoholin sääntely-ympäristöistä kohti liberaalimpaa eurooppalaista mallia. Pitkällä aikavälillä Suomessa tulisi sallia kaikkien mietojen alle 15 % vahvuisten alkoholijuomien eli viinin, oluiden ja siiderin myynti päivittäistavarakaupassa.

Lue lisää
Lääkejakelu tulee uudistaa muiden Pohjoismaiden tavoin

Lääkejakelujärjestelmää on uudistettava Suomessakin muiden Pohjoismaiden tavoin. Lääkejakelun uudistamisen avulla lääkemenoissa voidaan saavuttaa merkittävät, noin 100 miljoonan euron säästöt kuluttajille ja valtiolle vuosittain. Avoin ja laajapohjainen keskustelu toimintamallin uudistamisessa on tärkeää.

LUE LISÄÄ
Kaupan kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä tulee vapauttaa

Kaupan kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä on vapautettava ja kaavoitusmenettelyä nopeutettava. Vapaa rakentaminen turvaa kaupan kehitysmahdollisuudet kotimaisessa ja ulkomaisessa kilpailussa. Päivittäistavarakauppa investoi mm. rakentamiseen ja kaupan palveluverkoston ylläpitoon satoja miljoonia euroja vuosittain.

LUE LISÄÄ
Ruoan arvonlisävero tulee laskea lähemmäs eurooppalaista keskitasoa

Erilaisten verojen osuus ruoan hinnasta Suomessa on noin 45 prosenttia ja ruoan arvonlisäprosentti on 14. Päivittäistavarakauppa ry katsoo, että elintarvikkeiden arvonlisävero tulee saada lähemmäs eurooppalaista tasoa, alle 10 prosenttiin.

LUE LISÄÄ
Ruokakaupan kattava palveluverkosto pitää turvata

Ruokakaupan palvelut on turvattava Suomen asuttavuuden ja huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Merkittävä osa palveluverkostoa ovat pienet, tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevat lähikaupat, jotka varmistavat kuluttajille välttämättömien elintarvikkeiden ja muiden lähipalveluiden saatavuuden.

LUE LISÄÄ