Kaupan rakentamista koskevaa lainsäädäntöä vapautettava

Kaupan kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä on vapautettava ja kaavoitusmenettelyä nopeutettava. Kaupan vapaalla rakentamisella turvataan kaupan kilpailu- ja kehitysmahdollisuudet kotimaisessa ja ulkomaisessa kilpailussa.

Valikoimien muutokset sekä muun lainsäädännön kaupalle asettamat tilavaatimukset edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslailta sekä rakennuslupakäytännöiltä nykyistä suurempaa joustavuutta ja turhista rajoituksista luopumista. 1.5.2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä suuryksikkörajaa korotettiin ja kaupan laatuluokituksesta asemakaavoituksessa luovuttiin. Uudistukset ovat oikeansuuntaisia. On tärkeää, että kunnat huomioivat uudistuksen tavoitteet myös voimassaolevien kaavojen muutostilanteissa, jotta uudistuksen hyödyt eivät jää toteutumatta.

Rakentamisen lainsäädäntöä tulee jatkossakin kehittää edelleen kaupan toimintaedellytykset huomioiden. Kaavoituksella tulee varata tarpeeksi riittävän suuria ja laadukkaita kauppapaikkoja. Avoimuus ja läpinäkyvyys kaavoituksessa ja kuntien tonttipolitiikassa takaa tasapuolisen kohtelun nykyisille ja uusille kaupan toimijoille.

Tarvitsemme hallitukselta tavoitteellisia toimia myös lähikaupan toimintaedellytysten parantamiseksi kaupunkikeskustoissa, lähiöissä, taajamissa sekä haja-asutusalueilla.