Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun

Kauppa on valmistellut Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun -aineiston kertoakseen vahvemmin näkemyksensä, avatakseen tilannetta markkinoilla ja tarjotakseen faktoja paikoin värittyneeseenkin keskusteluun ruoan alkutuottajien asemasta sekä tuottojen ja kohonneiden kustannusten jakautumisesta elintarvikeketjussa.

Aineisto avaa ruoka-alan merkitystä kansantaloudelle, esittelee koko elintarvikeketjun tuotantopanosten toimittajista alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja kaupan kautta kuluttajiin, ja kertoo syistä poikkeuksellisen korkealle kustannusten nousulle. Aineistossa esitetään myös kaupan ratkaisuehdotuksia.

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteistiedote 9.12.2022: Kaupan liitto ja PTY laativat materiaalipaketin ruoasta käytävän keskustelun tueksi – mukana myös kaupan ratkaisuehdotukset elintarvikeketjun haasteisiin


Kaupan ratkaisuehdotuksia

  • Kehitetään keskustelukulttuuria: avointa, rakentavaa ja laadukasta vuoropuhelua alan vetovoiman säilyttämiseksi.
  • Pysytään asialinjalla: vältetään kärjistyksiä ja provokaatioita, ei sekoiteta mukaan puoluepolitiikkaa.
  • Hyödynnetään faktoja: luodaan tapa koota säännöllisesti yhteinen tilannekuva (tilastot ja tutkimukset).
  • Viestitään positiivisista asioista ja monistetaan niitä. Elintarvikealaa on kyettävä arvioimaan myös sen menestyvien osien kautta.
  • Luodaan väline tarkastella kokonaismarkkinan kehitystä, mukaan lukien ruokapalvelut, ja parannetaan tiedolla johtamista jo saatavilla olevista tietolähteistä.
  • Luodaan keinoja hallita paremmin poikkeuksellisen suuria tuotantopanosten hintojen heilahteluita.
  • Hyödynnetään tuottajaorganisaatioita paremmin tukemaan tuotannon tehostamista sekä hankinta- ja myyntivolyymien kokoamista.
  • Uudistetaan maataloustukien rakenne siten, että se palvelee paremmin aktiivituotannon tehokkuutta ja suuntaamista sekä rakennekehitystä.
  • Tehdään ruokaviennistä strategisen tason painopistealue elintarviketeollisuuden yrityksille. Tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen on panostettava riittävästi ja hyödynnettävä myös kaupan yritysten kansainvälisiä verkostoja.
  • Elintarvikeketjua koskevan lainsäädännön lisääminen ei ole ratkaisu alkutuotannon ongelmiin. Sääntelyn on tuettava toimialan kehittymistä, kasvua ja kilpailukykyä. Kansallisen sääntelyn on oltava linjassa kilpailijamaiden kanssa.