Päivittäistavarakauppa kehittää vähähiilisyyttä elintarvikeketjussa

Kaupan alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Haluamme vauhdittaa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimialan oman vähähiilisyystyön kautta että mahdollistamalla vähähiiliset valinnat kuluttajille.

Päivittäistavarakauppa on merkittävä rajapinta yksityiseen kulutukseen ja voi vaihtoehtoja tarjoamalla vaikuttaa kulutuksen keskeisiin päästölähteisiin. Kaupan omat päästöt edustavat alle yhtä prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kaupan yritysten ilmastotyöllä on merkittävä kädenjälkivaikutus koko arvoketjuun sekä kuluttajien mahdollisuuksiin toimia hiilineutraalilla, kestävällä tavalla.

PTY on mukana Kaupan liiton vähähiilisyystiekartassa Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vie tiekartan työtä kohti käytäntöä.