Päivittäistavarakauppa kehittää vähähiilisyyttä elintarvikeketjussa

Kaupan alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Haluamme vauhdittaa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimialan oman vähähiilisyystyön kautta että mahdollistamalla vähähiiliset valinnat kuluttajille.

Päivittäistavarakauppa on merkittävä rajapinta yksityiseen kulutukseen ja voi vaihtoehtoja tarjoamalla vaikuttaa kulutuksen keskeisiin päästölähteisiin. Kaupan omat päästöt edustavat alle yhtä prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kaupan yritysten ilmastotyöllä on merkittävä kädenjälkivaikutus koko arvoketjuun sekä kuluttajien mahdollisuuksiin toimia hiilineutraalilla, kestävällä tavalla.

PTY on mukana Kaupan liiton vähähiilisyystiekartassa Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vie tiekartan työtä kohti käytäntöä.


Green deal -sopimukset edistävät kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Sopimukset tuovat yhteen tahot, joilla on keskeinen rooli muutoksen aikaansaamiseksi. Tietoa green deal -sopimuksista Sitoumus2050-verkkopalvelussa.

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva sopimus (2022)

Suomi haluaa vähentää vapaaehtoisella sopimuksella muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta. EU:n direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä edellyttää, että jäsenmaat vähentävät kunnianhimoisesti ja pysyvästi muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutusta vuoteen 2026 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta.

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal -sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry.

Muovikassisopimus (2016)

Suomessa pyritään vähentämään muovikassien ja -pussien käyttöä vapaaehtoisin toimin. Kaupan liitto on tehnyt ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kauppa haluaa olla mukana vähentämässä jätteiden syntyä sekä maa- ja vesialueiden roskaantumista.

Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on vähentää muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa. Kassi-info tarjoaa tietoa ja vinkkejä eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista.