PTY ry

Päivittäistavarakauppa ry PTY edustaa päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa.

Tavoitteemme on, että päivittäistavarakauppa toimii vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena toimialana sekä kuluttajan edun huomioivana toimijana elintarvikeketjussa.

Suomalaisella päivittäistavara- ja tavaratalokaupalla on oltava samat kilpailu- ja toimintamahdollisuudet kuin ulkomaisilla kilpailijoilla. Elintarvikkeiden suhteellisen osuuden vähentyessä kokonaiskulutuksesta päivittäistavarakaupan on säilyttääkseen laajan palveluverkkonsa voitava tarjota asiakkailleen myös muita näiden haluamia tavararyhmiä, kuten mietoja alkoholijuomia ja itsehoitolääkkeitä. Kauppa tarvitsee elinkeinopolitiikan, jolla turvataan sen kasvu ja kilpailukyky.

Päivittäistavarakaupan alan ja yhdistyksen jäsenyritysten toimintaedellytyksiä kehitetään ennakoivalla ja tietoon perustuvalla edunvalvonnalla. Edunvalvonnan lisäksi Päivittäistavarakauppa ry kehittää toimialan yhteisiä, tehokkuutta ja yhteiskuntavastuun toteutumista edistäviä ei kilpailullisia toimintamalleja sekä yhteistyötä arvoketjussa. Esimerkiksi tuoteturvallisuus– ja omavalvontatyöllä turvataan korkea elintarvike- ja tuoteturvallisuuden taso kuluttajan luottamuksen varmistamiseksi.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritykset edustavat noin 96 prosentin osuutta Suomen päivittäistavaramarkkinoista.


Päivittäistavarakauppa ry:n strategia 2023

Visio: Päivittäistavarakauppa toimii vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena toimialana sekä kuluttajan edun huomioivana toimijana elintarvikeketjussa

Toiminta-ajatus: Yhdistys kehittää päivittäistavarakaupan ja jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ennakoivalla ja tietoon perustuvalla edunvalvonnalla sekä vahvistaa ja kehittää kaupan yhteistä edunvalvontaa

Strategiset painopistealueet:

  • Kilpailun ja kasvun edellytykset
  • Tehokkaat ratkaisut
  • Kestävyys ja jatkuvuus
  • Tieto ja tunnettuus

Arvot: Avoimuus | Vastuullisuus | Yhteistyökykyisyys | Tuloksellisuus


PTY:n tuloslaskema ja tase

Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021


 

Avointa edunvalvontaa

Päivittäistavarakauppa ry on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme mukana Euroopan unionin edunvalvojien rekisterissä, jonka tarkoitus on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa. Noudatamme kotimaan edunvalvonnassa samoja periaatteita.

EU:n avoimuusrekisterillä halutaan vastata muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin: ketkä harjoittavat edunvalvontaa, mitä etuja valvotaan ja miten paljon varoja edunvalvontaan käytetään. Rekisteriä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio.

Hyvä edunvalvontatapa sisältää avoimuusrekisteriin rekisteröityviä koskevat säännöt sekä toimintaperiaatteet, joita edunvalvojien on noudatettava suhteissaan unionin toimielimiin.

Vaalirahoitus

Päivittäistavarakauppa ry tuki vuoden 2023 eduskuntavaaliehdokkaita osallistumalla muun muassa vaaliseminaareihin.