Päivittäistavarakauppa ry PTY

Päivittäistavarakauppa ry on jäsenyritystensä ja päivittäistavarakaupan edunvalvoja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Alan ja yhdistyksen jäsenyritysten toimintaedellytyksiä kehitetään ennakoivalla ja tietoon perustuvalla edunvalvonnalla. Tavoitteena on, että päivittäistavarakauppa toimii Suomessa vapaassa kilpailuympäristössä ja tunnetaan vastuullisena kuluttajan edun huomioivana toimijana.

Suomalaisella päivittäistavara- ja tavaratalokaupalla on oltava samat kilpailu- ja toimintamahdollisuudet, kuin ulkomaisilla kilpailijoilla. Elintarvikkeiden suhteellisen osuuden vähentyessä kokonaiskulutuksesta päivittäistavarakaupan on säilyttääkseen laajan palveluverkkonsa voitava tarjota asiakkailleen myös muita näiden haluamia tavararyhmiä, kuten mietoja alkoholijuomia ja itsehoitolääkkeitä. Kauppa tarvitsee elinkeinopolitiikan, jolla turvataan sen kasvu ja kilpailukyky.

Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan lisäksi Päivittäistavarakauppa ry kehittää toimialan yhteisiä, tehokkuutta ja yhteiskuntavastuun toteutumista edistäviä ei kilpailullisia toimintamalleja sekä yhteistyötä arvoketjussa. Esimerkiksi tuoteturvallisuus- ja omavalvontatyöllä turvataan korkea elintarvike- ja tuoteturvallisuuden taso kuluttajan luottamuksen varmistamiseksi.