Kauppa- ja jakelupooli turvaa elintarvikehuoltoa poikkeusoloissa

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset ovat mukana Suomen huoltovarmuustoiminnassa kauppa- ja jakelupoolin kautta.

Kauppa- ja jakelupooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuollon sektorin pooleista. Pooli on osa Päivittäistavarakauppa ry:n organisaatiota ja tekee kiinteää yhteistyötä sekä kaupan alan yritysten että viranomaisten kanssa.

Kauppa- ja jakelupoolin tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, suunnitella ja valmistella oman alansa huoltovarmuuden kehittämistä. Yleisenä tehtävänä on ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä, ohjata ja seurata oman alansa yritysten varautumista ja järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin tavoitteena on turvata päivittäistavarahuollon edellyttämien jakelujärjestelmien ja elintarvikehuollon toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kaupan yritykset huolehtivat huoltovarmuudesta

Mahdollisen häiriötilanteen aikana kaupan yritykset toimittavat luottamuksellista tilannetietoa toiminnastaan Kauppa- ja jakelupoolille, joka muodostaa tilannekuvaa toimialan kokonaistilanteesta. Pooli välittää tietoa Huoltovarmuuskeskukselle, joka puolestaan välittää tietoa eteenpäin valtionhallinnossa.

Kauppa- ja jakelupooli toimii yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation alkutuotantopoolin ja elintarviketeollisuuspoolin kanssa, jotta voidaan muodostaa tilannekuva elintarvikehuoltosektorin tilanteesta.


Kehittämisprojektit

Foodservice-toimialan jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden kehittäminen tulevaisuudessa

Foodservice-toimialan huoltovarmuuden kehittämisen projektin tavoitteena oli luoda toimintamallit ja perusteet toimialan huoltovarmuuden kehittämiseen, määritellä toimijat, strategiset tavoitteet sekä ensimmäisten vuosien toiminnan tiekartta. Projektin rahoitti Huoltovarmuuskeskus.

Projektin loppuraportti  löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

Hamsteri-projekti

Hamsteri-projektissa tunnistettiin viestinnän keinoja hamstrauksen ennaltaehkäisyyn. Projekti toteutettiin sitä koordinoineen PTY:n Kauppa- ja jakelupoolin sekä Elintarviketeollisuus-, Alkutuotanto-, Media- ja Digipoolin ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan KOVAn yhteistyönä vuonna 2022. Projektin rahoitti Huoltovarmuuskeskus. Lopputuotoksena syntyi opas, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille työkaluja hamstrauksen ennaltaehkäisystä viestimiseen kuluttajille.

Opas löytyy löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti 

PTY:n ja huoltovarmuusorganisaation päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektissa (2017-2020) selvitettiin, miten kaupat ovat varautuneet erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Tavoitteena oli vahvistaa päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja varmistaa kansalaisten välttämättömien palvelujen saanti myös poikkeusoloissa ja vakavan häiriötilanteen aikana. Projekti osoitti, että myymälät pystyvät jatkamaan toimintaansa myös häiriö- ja poikkeustilanteissa, kun varautuminen on kunnossa.

Projektin loppuraportti liitteineen löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

Tutustu kaupan alan huoltovarmuustyöhön myös alla olevasta videosta.