Kauppa- ja jakelupooli turvaa elintarvikehuoltoa poikkeusoloissa

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset ovat mukana Suomen huoltovarmuustoiminnassa kauppa- ja jakelupoolin kautta.

Kauppa- ja jakelupooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation elintarvikehuollon sektorin kolmesta poolista. Pooli on osa Päivittäistavarakauppa ry:n organisaatiota ja tekee kiinteää yhteistyötä sekä kaupan alan yritysten että viranomaisten kanssa.

Kauppa- ja jakelupoolin tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, suunnitella ja valmistella omien alojensa huoltovarmuuden kehittämistä. Yleisenä tehtävänä on ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä, ohjata ja seurata oman alansa yritysten varautumista ja järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin tavoitteena on turvata päivittäistavarahuollon edellyttämien jakelujärjestelmien ja elintarvikehuollon toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kaupan yritykset huolehtivat huoltovarmuudesta

Koronapandemian aikana kaupan yritykset toimittavat luottamuksellista tilannetietoa toiminnastaan kauppa- ja jakelupoolille, joka muodostaa tilannekuvaa esimerkiksi elintarvikehuollon kokonaistilanteesta. Pooli välittää tiedon Huoltovarmuuskeskukselle, joka puolestaan välittää turvaluokitellun tiedon valtionhallinnolle.

Kauppa- ja jakelupooli toimii yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen alkutuotantopoolin ja elintarviketeollisuuspoolin kanssa, jotta voidaan muodostaa käsitys koko elintarvikesektorin huollon kokonaistilanteesta.

Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti 

PTY:n ja huoltovarmuusorganisaation päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektissa (2017-2020) selvitettiin, miten kaupat ovat varautuneet erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Tavoitteena oli vahvistaa päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja varmistaa kansalaisten välttämättömien palvelujen saanti myös poikkeusoloissa ja vakavan häiriötilanteen aikana. Projekti osoitti, että myymälät pystyvät jatkamaan toimintaansa myös häiriö- ja poikkeustilanteissa, kun varautuminen on kunnossa.

Projektin loppuraportti liitteineen löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

Lue myös: Kaupan toimintavarmuuus säilyy, vaikka sähkö katkeaisi

Valmiuspäällikkö Lauri Kulosen haastattelu Varmuuden Vuoksi -verkkolehdessä: Kohti toimintavarmaa myymäläverkkoa