Elintarvikeketjun kehittäminen hankkeilla

Päivittäistavarakauppa on aktiivisesti mukana kehittämässä koko elintarvikeketjun toimintaa ja tehokkuutta. Tärkeä yhteistyön ja kehittämisen tapa ovat hankkeet.

Erilaisten hankkeiden ja pilottikokeiluiden avulla on kehitetty ketjun toimintaa  muun muassa elintarviketurvallisuuteen ja omalvontaan, kierrätykseen ja muihin ympäristöasioihin, lähiruokatuotteiden valikoimien lisäämiseen sekä kyläkauppojen toimintaedellytysten parantamiseen liittyen.

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke 2015 - 2017
Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke edisti HoReCa-tukkujen (eli Foodservice-tukkujen), keittiöiden ja yrittäjien yhteistyötä. Hankkeen toteutti Turun yliopiston Brahea-keskus ja sen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Päivittäistavarakauppa ry ja HoReCa-sektoria palvelevat Foodservice-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Hanke toteuttiin vuosina 2015–2017 ja sitä rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa päivitettiin PTY:n mikroyrityshankkeessa laadittu tuotekortti, joka on elintarvikealan yrittäjälle hyvä työkalu yhteistyöhön kaupan ja Foodservice-tukun kanssa. Lue lisää tiedotteesta

Materiaalitehokkuushanke 2014 - 2016
Päivittäistavarakauppa ry:n, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Motiva Oy:n yhteisen materiaalitehokkuushankkeen tavoitteena on löytää keinoja vähentää kaupoissa syntyvän ruoka- ja pakkausjätteen määrää. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota jätteen synnyn ehkäisemiseen.
Lue lisää hankkeen tiedotteesta.
Hankeraportti: Päivittäistavarakaupan materiaalitehokkuuden kehittäminen (Motiva Oy 2015, pdf)

Kyläkauppahanke 2013 - 2015

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kyläkaupan toimintamallia siten, että alueiden asukkaille ja muille kyläkauppojen asiakkaille voidaan tarjota kannattavasti monipuolinen yksityisten ja julkisten palveluiden paketti. Lue lisää hankkeesta.

Mikroyrityshanke 2011 - 2013
Hankkeessa kehitettiin elintarvikealan pienyritysten osaamista kaupan yhteistyökumppaneina ja niiden tuotteiden kilpailukykyä. Päätavoitteena oli elintarvikealan pienyritysten tuotteiden pääsyn helpottaminen päivittäistavarakaupan valikoimiin ja tuotteiden menestyminen valikoimissa. Lue lisää hankkeesta.

Ekopistepilottihanke 2011 - 2013
Pilottihankkeessa selvitettiin, miten kuluttajapakkausten keräys kannattaa tulevaisuudessa Suomessa järjestää. Pilotti oli pakkausalan tuottajayhteisöjen, kaupan sekä kuntien jätelaitosten yhteinen tukimushanke. Tavoitteena oli löytää kuluttajapakkauksille ympäristön ja kustannusten kannalta tehokas vastaanottoverkosto ja toimintamalli, joka täyttää uuden jätelainsäädännön vaatimukset. Lue hankkeen lopputiedote: Palvelukeskittymiin sijoitetut pakkausjätteiden vastaanottopisteet tavoittavat ihmiset parhaiten.

Kohtuullisesti.fi
Päivittäistavarakauppa ry on mukana Kohtuullisesti.fi-kampanjassa. Hankkeen kampanjasivusto jakaa tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuudesta. Lue lisää: www.kohtuullisesti.fi