Päivittäistavarakauppa osallistuu jatkuvasti erilaisiin hankkeisiin, joilla pyritään kehittämään elintarvikeketjun toimintaa. Tässä muutamia poimintoja.

Food Data Finland: Metsäkatoasetuksen edellyttämien tietojen kulku ruokaketjussa
Kehitysprojekti on osa GS1:n koordinoimaa Food Data Finland -kasvumoottorihanketta. Projektissa pyritään käytännön tasolla ratkomaan EU:n metsäkatoasetuksen ruokaketjulle asettamia uusia tietovaateita. Yhteistyöllä haetaan kustannustehokasta ratkaisua, joka tukee Suomen ruokaketjun toimijoiden vastuullista toimintaa ja kilpailukykyä.
Lue lisää: Metsäkatoasetus asettaa ruokaketjulle uusia tietovaateita – kehitysprojekti hakee kustannustehokasta ja skaalattavaa ratkaisua

Food Data Finland: Kilpailukykyä ja viennin kasvua ruokaketjun digitalisoinnilla
GS1 Finlandin koordinoima viennin kasvuun tähtäävä hanke yhdistää alkutuotannon, teollisuuden ja kaupan avaintoimijat kehittämään ruokaketjua sekä edistämään korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden innovaatioita. Hankkeen perustajajäsenet ovat Apetit, Atria, Bisnes+, Fazer, HKScan, Kesko, SOK, Valio, GS1 Finland, ETL, PTY ja MTK. Hankkeella on Business Finlandin kasvumoottori-status.
Lue lisää: Ruokaketjun digitalisoinnilla haetaan kilpailukykyä ja miljardiluokan vienninlisäystä

Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025 (2020-)
Päivittäistavarakauppa ry ja Elintarviketeollisuusliitto ry jäsenyrityksineen ovat mukana GS1 Finlandin koordinoimassa Yhteinen tietomalli -hankkeessa. Tavoitteena on määritellä yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kesken GS1-standardeihin pohjautuva yhteinen tietomalli varmistamaan tiedon saumaton liikkuminen yritysten välillä ja luoda perusta, jota hyödyntäen yritykset voivat kehittää omia kuluttajia palvelevia ratkaisujaan ja optimoida omaa liiketoimintaansa.
Katso video: Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju ja tutustu esitteeseen


Päättyneitä hankkeita

Kuluttajien hävikkifoorumi 2020–2023
Hävikkifoorumi uudistaa Suomessa tehtävää ruokahävikin vähentämistyötä. Kuluttajaliiton koordinoiman hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisiä hävikin vähentämistoimia ja yhteistyötä entistä vaikuttavammaksi sekä nostaa ruokahävikki entistä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kuluttajien tietoisuuteen. Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Motivan, Marttaliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n, PTY:n ja Valintamuotoilijoiden kanssa.
Kuluttajien hävikkifoorumi

GLOBALG.A.P. tehokkaasti käyttöön 2020-2022
Kansainvälinen alkutuotannon GLOBALG.A.P.-laatujärjestelmä parantaa suomalaisten kasvistuotteiden vientimahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena oli helpottaa laatujärjestelmän käyttöönottoa maa- ja puutarhatiloilla. Hanke toteutettiin Ruokaviraston Ruokaketju-hanketuella ja Puutarhaliiton, PTY:n, MTK:n sekä SLC:n omarahoituksella.
Hanke-esite

Hamsteri-projekti (2022)
Projektissa tunnistettiin viestinnän keinoja hamstrauksen ennaltaehkäisyyn. Projekti toteutettiin sitä koordinoineen PTY:n Kauppa- ja jakelupoolin sekä Elintarviketeollisuus-, Alkutuotanto-, Media- ja Digipoolin ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan KOVAn yhteistyönä. Projektin rahoitti Huoltovarmuuskeskus. Lopputuotoksena syntyi viestintäopas yrityksille ja organisaatioille.
Hamsteri-viestintäopas

Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti 2017–2020
PTY:n ja huoltovarmuusorganisaation päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojekti selvitti, miten kaupat ovat varautuneet erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Tavoitteena oli vahvistaa päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja varmistaa kansalaisten välttämättömien palvelujen saanti myös poikkeusoloissa ja vakavan häiriötilanteen aikana.
Hankkeen loppuraportti

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä 2015–2017
Turun yliopiston Brahea-keskuksen hanke edisti foodservice-tukkujen, keittiöiden ja yrittäjien yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat PTY ja foodservice-tukkutoimijat, maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät sekä MTK. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa päivitettiin tuotekortti, työkalu elintarvikealan yrittäjälle yhteistyöhön kaupan ja foodservice-tukkukaupan kanssa.