Elintarvike- ja päivittäistavarahuolto varmistaa, että ruokaa on saatavilla kaikissa olosuhteissa

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa turvaamalla elintärkeät toiminnot, jotta yhteiskunta ja elinkeinoelämä toimivat ja ihmiset voivat turvallisesti elää arkeaan.

Suomessa huoltovarmuutta ylläpidetään yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Huoltovarmuuskeskus tekee yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja toimialajärjestöjen kanssa. Huoltovarmuusorganisaation sektorit ja poolit ylläpitävät ja kehittävät huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa.

Elintarvikehuollon sektori

Elintarvikehuollon osalta alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja jakelu toimivat tiiviissä yhteistyössä pooliensa kautta.

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset kehittävät aktiivisesti omaa jatkuvuudenhallintaansa sekä osallistuvat vapaaehtoisesti alan huoltovarmuuden ja päivittäistavarahuollon kehittämiseen kauppa- ja jakelupoolin puitteissa.

Kauppa- ja jakelupooli

  • Seuraa, suunnittelee ja valmistelee yhdessä yritysten kanssa alan huoltovarmuuden kehittämistä
  • Ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimijoiden tietokantaa
  • Ohjaa ja seuraa oman alansa yritysten ja toimijoiden varautumista
  • Järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia
  • Teettää huoltovarmuutta edistäviä tutkimuksia
  • Muodostaa alan huoltovarmuuden tilannekuvan
  • Tekee esityksiä tarvittavista kehityshankkeista