Vastuullista liiketoimintaa

Suomalaiset ovat jo 11 vuoden ajan arvioineet päivittäistavarakaupan parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista.

Kaupan ala luo hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun kautta. Alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä ikärajavalvonnan, ympäristönäkökulmien ja elintarviketurvallisuuden edistämiseksi, koko maan asuttavuuden turvaamiseksi ja huoltovarmuuden varmistamiseksi. Kaupan ala kantaa vastuuta työllisyydestä ja kansantaloudesta muun muassa investoimalla Suomeen satoja miljoonia euroja vuosittain.

Lue: Päivittäistavarakauppa jatkaa vastuullisimpana toimialana

Ikärajavalvonta

Päivittäistavarakauppa on vastuullinen ikärajavalvottavien tuotteiden myyjä. Kaupan valikoimiin kuuluu lukuisia tuotteita, joiden myyntiä alaikäisille on rajoitettu tai joiden myynti on kokonaan kielletty.

Lue lisää
Ilmastovaikutukset ja ruokahävikki

Kaupan alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Päivittäistavarakauppa vauhdittaa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimialan oman vähähiilisyystyön kautta että mahdollistamalla vähähiiliset valinnat kuluttajille. Päivittäistavarakauppa on mukana mm. elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa ja annospakkausten green dealissa sekä vähentää aktiivisesti ruokahävikkiä.

LUE LISÄÄ
Tuoteturvallisuus

Päivittäistavarakauppa pyrkii varmistumaan tuotteiden turvallisuudesta ja tuotetietojen oikeellisuudesta jo sisäänostovaiheessa. Elintarvikkeiden alkuperä halutaan kertoa kuluttajille selkeästi ja avoimesti.

LUE LISÄÄ
Taloudellinen vastuu

Päivittäistavarakauppa kantaa taloudellista vastuuta työllistämällä kymmeniä tuhansia ihmisiä, maksamalla palkkasidonnaisia veroja miljardi euroa ja investoimalla kotimaahan satoja miljoonia euroja. Joka vuosi.

LUE LISÄÄ
Huoltovarmuus

Päivittäistavarakauppa osallistuu yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaamiseen. Alan yritysten, niiden logistiikan ja myymäläverkoston jatkuvuudenhallinta on keskeistä elintarvike- ja päivittäistavarahuollon varmistamiseksi myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yritysten vapaaehtoinen osallistuminen huoltovarmuuden turvaamiseen toteutuu PTY:n yhteydessä toimivan kauppa- ja jakelupoolin kautta.

LUE LISÄÄ

Sivun pääkuva: Image by Freepik