Vastuullista liiketoimintaa

Suomalaiset ovat jo vuosia arvioineet päivittäistavarakaupan parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista.

Kaupan ala luo hyvinvointia niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun kautta. Alan yritykset tekevät aktiivisesti työtä ikärajavalvonnan, ympäristönäkökulmien ja elintarviketurvallisuuden edistämiseksi sekä koko maan asuttavuuden turvaamiseksi. Kaupan ala kantaa vastuuta työllisyydestä ja kansantaloudesta muun muassa investoimalla kotimaahan satoja miljoonia euroja vuosittain.

Ikärajavalvonta

Päivittäistavarakauppa on vastuullinen ikärajavalvottavien tuotteiden myyjä. Kaupan valikoimiin kuuluu lukuisia tuotteita, joiden myyntiä alaikäisille on rajoitettu tai myynti on kokonaan kielletty.

Lue lisää
Ilmastovaikutukset ja ruokahävikki

Kaupan alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Päivittäistavarakauppa vauhdittaa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimialan oman vähähiilisyystyön kautta että mahdollistamalla vähähiiliset valinnat kuluttajille. Päivittäistavarakauppa on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa ja vähentää aktiivisesti ruokahävikkiä.

LUE LISÄÄ
Tuoteturvallisuus

Päivittäistavarakauppa pyrkii varmistumaan tuotteiden turvallisuudesta ja tuotetietojen oikeellisuudesta jo sisäänostovaiheessa. Elintarvikkeiden alkuperä halutaan kertoa kuluttajille selkeästi ja avoimesti.

LUE LISÄÄ