Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa. Koulutus on suunnattu myymälöiden kassahenkilöstölle. Ikärajapassikoulutus aloitettiin vuonna 2009.

Ikärajapassikoulutus on PTY:n ja sen jäsenyritysten vapaaehtoinen toimenpide, ja osa kaupan vastuullista toimintaa. Tavoitteena on parantaa henkilökunnan valmiuksia varmistaa, ettei ikärajavalvottavia tuotteita päädy alaikäisille.

Työntekijä valmistautuu ikärajapassikokeeseen itseopiskeluna verkko-oppimateriaalin tai verkosta tulostettavan kassahenkilön ikärajaoppaan avulla. Osaamista voi testata verkossa harjoituksilla, jotka simuloivat haastavia myyntitilanteita. Myös koulutuksen lopputestiä voi harjoitella verkossa. Jokainen ikärajapassin suorittaja kirjautuu omalla käyttäjätunnuksellaan järjestelmään ja hallinnoi siellä omaa suoritustaan, ikärajapassitodistusta sekä omia tietojaan.

Ikärajapassi on henkilökohtainen ja toistaiseksi voimassa. PTY ei peri maksua ikärajapassista.

Ikärajapassikoulutusta antavat PTY:n jäsenyritysten lisäksi sellaiset oppilaitokset ja henkilöstönvuokrausyritykset, jotka ovat tehneet ikärajapassitestin kouluttamisesta sopimuksen PTY:n kanssa.

Ikärajapassin tietosuojaseloste

Lisätietoja:
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen, p. 040 562 8969, etunimi.sukunimi (a) pty.fi