Rekisterin nimi
Päivittäistavarakauppa ry:n ikärajapassirekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki
puh. 09 172 860, sähköposti: viestinta(a)pty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
PTY:n ikärajapassirekisterin tietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on varmentaa ikärajapassin voimassaolo sekä siihen liittyvän koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Lisäksi tietoja käytetään ikärajapassin suorittaneiden lukumäärän, koetulosten sekä passien voimassaolon tilastointiin ja ikärajavalvonnan toteuttamiseen liittyvään edunvalvontatyöhön.

Käsiteltävät tiedot ovat nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, ikärajapassin numero sekä suorituspäivä.

Tietoja säilytetään henkilötietorekisterissä toistaiseksi alkaen suorituspäivästä, ellei rekisteröity käytä oikeuttaan pyytää tietojen poistamista tätä ennen. Mikäli rekisteröity suorittaa koesuorituksen uudelleen käyttäen samaa käyttäjätunnusta, poistetaan aiempaa koesuoritusta koskevat tiedot uuden koesuorituksen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, pl. rekisterinpitäjän kanssa asianmukaisen tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen tehnyt järjestelmän (tekninen) ylläpitäjä.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoja voivat käsitellä Päivittäistavarakauppa ry:n nimetyt, asianmukaiset käyttöoikeudet saaneet työntekijät sekä palveluntarjoajan tekninen ylläpito. Palveluntarjoajan kanssa on tehty lain edellyttämällä tavalla sopimus tietojen käsittelystä. Rekisterin tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään digitaalisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.  Yhteenveto rekisteriin kirjatuista tiedoista toimitetaan kirjallisena yhteenvetona postitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Pyydettäessä Päivittäistavarakauppa ry korjaa, poistaa tai täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Tea Taivalkoski
PL 340, 00131 Helsinki
sähköposti: tea.taivalkoski(a)pty.fi
puh: 09 1728 6117

Laatimispäivä 21.5.2018
Päivitetty: 13.10.2021