Päivittäistavarakauppa mukana ruoan ilmastovaikutusten vähentämisessä – kaupan ruokahävikin hiilijalanjälki laskettu

Päivittäistavarakaupan yritykset ovat sitoutuneet tekoihin, jotka vähentävät alan ilmastovaikutuksia. Päivittäistavarakauppa haluaa edistää elintarvikeketjun yhteistyötä ruoan ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja auttaa kuluttajaa pienentämään omaa ruoan kulutuksen hiilijalanjälkeään.

PTY on kartoittanut päivittäistavarakaupan ilmastovaikutuksia ja keinoja niiden hallintaan. Ilmastotyö jakautuu kolmeen osaan:

  1. päivittäistavarakaupan yritysten ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden yhteistyöhön ruoan ilmastovaikutusten vähentämiseksi,
  2. päivittäistavarakaupan suorien ilmastovaikutusten vähentämiseen sekä
  3. yritysten toimintaan kuluttajarajapinnassa ilmaston kannalta myönteisten kulutuspäätösten tukemiseksi.

Päivittäistavarakaupan yritykset pyrkivät jatkuvasti vähentämään oman toimintansa ilmastopäästöjä. Keinoja ovat muun muassa siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön ja kylmätekniikan kehittäminen. Lisäksi päivittäistavarakaupan yritykset pyrkivät vaikuttamaan ruoan ilmastovaikutuksiin koko arvoketjussa pellolta kuluttajaan saakka.

Kaupan ruokahävikin osuus keskivertosuomalaisen ruoan hiilijalanjäljestä noin prosentti

Kaupan ruokahävikin määrä painoperusteisesti laskettuna on vähentynyt noin 1,6 prosentista vuonna 2018 noin 1,3 prosenttiin vuonna 2020. Päivittäistavarakaupan ruokahävikin ilmastovaikutukseksi Luonnonvarakeskus Luke laski vuoden 2020 tietojen perusteella 102 600 t CO2e vuodessa. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä (10,3 t CO2e) ruoan osuus on noin 18 prosenttia ja tästä kaupan ruokahävikin osuus noin yksi prosentti.

PTY:n jäsenyrityksiltään keräämien tietojen mukaan kaupan arvoketjun päästöihin laskettavan kaupan ruokahävikin ilmastovaikutus on selvästi pienempi kuin kaupan suorien ilmastopäästöjen vaikutus. Kaupan suorat hankintaperusteiset ilmastopäästöt puolestaan ovat melkein sata kertaa pienemmät kuin kaupan arvoketjun päästöt. Kauppa siis vaikuttaa ilmastopäästöihin tehokkaimmin yhdessä tavarantoimittajiensa, palveluntarjoajiensa ja asiakkaidensa kanssa. Myös ruokahävikin ilmastovaikutusten vähentäminen on ruokaketjun ja kuluttajan yhteinen asia.

Kauppa tuuppaa kuluttajia kohti ilmastokestäviä valintoja

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC nosti uudessa raportissaan esiin kuluttajien roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, etenkin ruokavalion osalta. PTY on teettänyt selvityksen siitä, miten päivittäistavarakauppa voisi tukea kuluttajia ilmaston kannalta myönteisten kulutuspäätösten tekemisessä ja ruoan hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Selvityksen mukaan kuluttajat toivovat kaupalta lisää tietoa siitä, miten he voisivat pienentää ruoan hiilijalanjälkeään ja uskovat, että tieto vaikuttaisi ruokavalintojen tekemiseen. Kuluttajat ovat valmiita muuttamaan valintojaan, jotta heidän hiilijalanjälkensä ruoan osalta pienenisi. Ilmastovaikutuksia havainnollistava faktapohjainen tieto on tärkeää tehdä näkyväksi ilmastoystävällisten kulutuspäätösten tueksi.

– Päivittäistavarakaupan yritysten ilmastotyöllä on merkittävä kädenjälkivaikutus koko ruoan arvoketjuun. Elintarvikealan yhteistyöllä voidaan vähentää päästöjä ja mahdollistaa kuluttajien vastuulliset valinnat hiilijalanjälkensä keventämiseksi. Kauppa tukee vastuullisia valintoja esimerkiksi tarjoamalla työkaluja sekä tietoa ostopäätösten vaikutuksista, sanoo johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä.

Jaa julkaisu