Rekisterin nimi
Päivittäistavarakauppa ry:n Sidosryhmärekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki
puh. 09 172 860, sähköposti: viestinta(a)pty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
PTY:n Sidosryhmärekisterissä olevien tietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu tai sopimus. Tietoja käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi, etenkin edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, poliittinen puolue, tehtävä- tai virkanimike.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä, rekisteröidyn tehtävänkuvan muuttumisen, työsuhteen päättymisen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen päättymisen vuoksi tai jos ilmoitettu sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista lähteistä.

Tietoja henkilötietojen luovutuksista
PTY rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti itse, mutta käyttää toiminnan edellyttämällä tavalla tukenaan myös palveluntuottajia sekä yhteistyö- ja sopimuskumppaneita, kuten mainostoimistoja ja tutkimuslaitoksia sekä muita edunvalvonnan kannalta olennaisia tahoja. PTY pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa tahojen palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Pääsy rekisterin tietoihin on rajattu Päivittäistavarakauppa ry:n työntekijöihin sekä palveluntarjoajan tekniseen ylläpitoon. Palveluntarjoajan kanssa on tehty lain edellyttämällä tavalla sopimus tietojen käsittelystä. Rekisterin tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään digitaalisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Pyydettäessä Päivittäistavarakauppa ry korjaa, poistaa tai täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Tea Taivalkoski
PL 340, 00131 Helsinki
sähköposti: tea.taivalkoski (a) pty.fi
puh: 09 1728 6117

Laatimispäivä: 18.5.2018
Päivitetty: 20.6.2022