Rekisterin nimi
Päivittäistavarakauppa ry:n Jäsenviestintärekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki
puh. 09 172 860, sähköposti: viestinta(a)pty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
Jäsenviestintärekisteri on Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenille suunnattua viestintää, tiedottamista ja tiedonkeruuta varten. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi uutiskirjeellä tai muulla sähköisellä viestinnällä jäsenyritysten palveluksessa oleville henkilöille.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja nimi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä, rekisteröidyn tehtävänkuvan muuttumisen, työsuhteen päättymisen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen päättymisen vuoksi tai jos ilmoitettu sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja voidaan kerätä suoraan rekisteröidyltä sähköpostitse sekä Päivittäistavarakauppa ry:n sisäisestä tietokannasta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuta ulkopuolisille.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoja voivat käsitellä Päivittäistavarakauppa ry:n työntekijät sekä palveluntarjoajan tekninen ylläpito. Palveluntarjoajan kanssa on tehty lain edellyttämällä tavalla sopimus tietojen käsittelystä. Rekisteri toimii web-palvelimella olevalla sovellusalustalla.  Rekisterin tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään digitaalisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Pyydettäessä Päivittäistavarakauppa ry korjaa, poistaa tai täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme osoitteessa www.pty.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Tea Taivalkoski
PL 340, 00131 Helsinki
sähköposti: tea.taivalkoski (a) pty.fi
puh: 09 1728 6117

Laatimispäivä 25.4.2018
Päivitetty 13.10.2021