Kauppa- ja jakelupooli turvaa elintarvikehuoltoa poikkeusoloissa

Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset ovat mukana Suomen huoltovarmuustoiminnassa kauppa- ja jakelupoolin kautta. Päämääränä on turvata päivittäistavarahuollon edellyttämien jakelujärjestelmien ja elintarvikehuollon toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kauppa- ja jakelupooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation elintarvikesektorin kolmesta poolista. Pooli on osa Päivittäistavarakauppa ry:n organisaatiota, ja se toimii kiinteässä yhteistyössä kaupan alan yritysten sekä eri viranomaisten kanssa.