Kyläkauppapäivä

Kyläkauppapäivä on valtakunnallinen, vuosittain kesäkuussa järjestettävä tapahtuma, joka muistuttaa lähipalveluiden tärkeästä merkityksestä. Päivään osallistuu ympäri Suomen satoja pieniä myymälöitä, jotka järjestävät kukin asiakkailleen erilaista ohjelmaa ja tapahtumia kaupallaan.

Seuraava Kyläkauppapäivä on lauantaina 9.6.2018. Tapahtuma järjestetään nykymuodossaan jo kahdeksatta kertaa. Tapahtumaan osallistuu yli 900 myymälää - katso Kyläkauppapäivässä mukana olevat kaupat täältä!

Kyläkauppa on enemmän kuin ruokakauppa

Haja-asutusalueiden ja maaseudun taajamien asukkaat ja kesäasukkaat tietävät, että kyläkauppa ei ole ”vain ruokakauppa”. Valikoimia räätälöidään paikallisesti ja kaupasta saa kätevästi kodeissa ja mökillä tarpeellista käyttötavaraa. Saman katon alta löytyy usein myös posti-, veikkaus-, apteekki-, ja ravintolapalveluita sekä tietoa alueen tapahtumista ja muista palveluista.

Elinvoimaiset kyläkaupat turvaavat alueensa asuttavuutta. Niillä on paljon annettavaa myös tulevaisuudessa, kun etsitään uusia ratkaisuja tärkeiden lähipalveluiden säilyttämiseksi koko Suomessa.

Kyläkaupat ja niiden henkilökunta tuntevat alueensa tarpeet ja heillä on vahva tahto kehittää toimintaa edelleen. Digitalisaatio ja logististen ratkaisujen kehittyminen avaavat edelleen uusia mahdollisuuksia. Kyläkauppa on usein esimerkiksi verkkokaupan logistiikan solmukohta tai pankin asiamies käteisen rahan nostoissa asiakkaan pankkitililtä.

Kyläkaupan toimintaedellytyksiä voidaan parantaa sääntelyä purkamalla

Alle 400 m² kokoiset myymälät ovat tärkeitä myymäläverkoston kattavuuden kannalta, sillä Suomen myymälöistä lähes 60 % on näitä pieniä myymälöitä. Vuonna 2016 100–399 m² myymälöitä oli Suomessa 1 358 kpl ja perinteisiä kyläkauppoja 275. Vuonna 2006 kyläkauppoja oli vielä 563 eli yli kaksi kertaa nykyistä enemmän.

Lähipalveluiden ja Suomen tasapainoisen alueellisen kehityksen merkitys vain korostuu väestön ikärakenteen ja yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksien myötä. Poliittiset päättäjät voivat päätöksillään suoraan vaikuttaa haja-asutusalueiden ja taajamien asuttavuuden ja elinvoimaisuuden säilymiseen. Kyläkaupan menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta on olennaista, minkälaisia tuotteita ja palveluita valikoimissa voi olla. Toimintaa ja sen kehittämistä jarruttavan byrokratian vähentäminen ja valikoiminen rajoitusten purkaminen ovat siksi tehokkaita keinoja parantaa pienten myymälöiden toimintaedellytyksiä.

Kyläkauppapäivän järjestävät Päivittäistavarakauppa ry ja sen jäsenyritykset.

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
Puh. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi