Ruokaviraston ohje liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta

Ruokaviraston ohjeluonnoksesta liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

5 OMAVALVONNALLA HALLITAAN TOIMINNAN VAARA- JA RISKITEKIJÖITÄ

Kohdassa todetaan, että omavalvontaan kuuluvien ohjelmien ja ohjeiden sisällön yksityiskohtaisuus riippuu aina toiminnan laajuudesta ja luonteesta. Joissakin tapauksissa sisällöt voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, esimerkiksi työohjeita eikä niitä tarvitse välttämättä aina esittää kirjallisessa muodossa. Myöhemmin ohjeessa kuitenkin todetaan, että pienissä ja/tai vähäriskisissä yrityksissä riittää usein, että ainoastaan poikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä pidetään kirjaa. Toimijan on hyvä pitää omavalvonta mukana liikkuvassa elintarvikehuoneistossa, jotta myyntipisteessä työskentelevät henkilöt voivat tarvittaessa perehtyä toimintaohjeisiin.

Ohjeen kohdista jää epäselväksi, missä laajuudessa liikkuvassa elintarvikehuoneistossa on pidettävä omavalvontaan liittyvää ohjeistusta ja kirjanpitoa, oli kyse sitten isommasta tai pienemmästä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta. Ohjeen aiemmassa kohdassa on kuitenkin todettu, ettei niitä tarvitse välttämättä aina esittää kirjallisessa muodossa. Myöskään liikkuvassa elintarvikehuoneistossa ei ole aina mahdollista pitää koko omavalvontasuunnitelmaa mukana eikä kirjanpitoon pääse kohteessa käsiksi, jos kirjanpitoa säilytetään osana esim. ravintolan tai myymälän muuta kirjanpitoa. Esitämme siis kohtien tarkentamista.

5.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

Kohdassa todetaan, että elintarvikealan toimija on lainsäädännön mukaan vastuussa jäljitettävyydestä. Toimijan on tiedettävä, mistä raaka-aine tai tuote-erä on tullut ja kenelle toimitettu sekä näiden raaka-aineiden ja tuote-erien hankinta- ja luovutusajankohdat. Jäljitettävyysvaatimus perustuu ”yksi askel taakse – yksi askel eteen” -periaatteeseen. Tiedot ovat keskeinen osa toimijan omavalvontaa.

Kohdasta puuttuu maininta, että vaatimus ei koske tuotteiden ostajien eli kuluttajien tietojen ylläpitoa.

7.2.1 Myyntipisteen suojaus

Esitämme, että otsikkoon ja sisältöön lisätään hygienian ylläpito. Etenkin marjanmyyntipisteillä ongelmana voivat olla linnut, joiden tuloa ei estä se, että katos on kolmelta sivulta suojattu. Ohjeessa voitaisiin mainita suojausvälineenä esim. pleksit, joilla suojataan tuotteita mm. linnuilta.

Toisekseen ohjeessa voitaisiin ohjeistaa pintojen, joihin marjat koskettavat, puhdistusta. Tyypillistä on, että alustat pyyhitään suihkuttamalla niihin puhdistusainetta, koska irtomarjojen alustoja ei voi puhdistaa väljällä vedellä. Kaikki desinfioivat aineet eivät aina ole haihtuvia, joten ohjeessa tulee korostaa, että ovat tällaiseen tarkoitettuja eivätkä jää pinnoille.

PTY pyytää lisäksi, että ohjeiden päivityksen olleessa kyseessä, lausuntopyyntöön kirjataan esim. listaksi, mitä kohtia on muutettu edelliseen versioon nähden tai ohjeeseen laitetaan muutokset näkyviin. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi paljon ohjeluonnosten läpikäyntiä eikä huomiotta jäisi ohjeeseen tehdyt pienemmätkin muutokset.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Anna Salminen
elintarvikeasiantuntija

Jaa julkaisu