Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

 -lausuntopyyntö 18.11.2020, VN/24510/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Markkinajärjestelyasetuksen (EU) 1379/2013 mukaan jäsenvaltioissa on laadittava ja julkaistava alueellaan sallituista, asetuksessa lueteltujen CN-koodien alaisista kalastus- ja vesiviljelytuotteista luettelo niiden kauppanimistä ja tieteellisistä nimistä. Vähittäiskaupan on ilmoitettava kuluttajille tuotteista kauppanimi ja tieteellinen nimi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta muutettaisiin siten, että listaan lisätään partaveitsisimpukka (Ensis ensis) ja tyynenmerenkatkarapu/katkarapu (Pandalus jordani), joita molempia myydään vähittäismyynnissä kuluttajille.

Katkarapu on ollut yleisesti myynnissä, mutta siltä on puuttunut virallinen suomen- ja ruotsinkielinen nimi. Myynnissä on käytetty kahta edellä mainittua nimitystä. On hyvä, että uusi luettelo vahvistetaan ja siihen lisätään myynnissä olevat lajit. On tärkeää, että kuluttajalle voidaan ilmoittaa kalastus- ja vesiviljelytuotteista oikeat nimet.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Lakimies, asiantuntija

Jaa julkaisu