Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa (PTY) ry:ltä kirjallista lausuntoa otsikkoasiassa. PTY kiittää ja lausuu seuraavaa:

Elintarvikelain muutoksen yhteydessä nimisuojatuotteen rekisteröiminen siirrettiin Ruokavirastolle. Lakiehdotuksen mukaan vastaväite rekisteröimisestä on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hakemus on julkaistu Ruokaviraston nettisivuilla. Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan on ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka viranomaiselle ennen kuin sitä ryhdytään markkinoimaan. Luonnoksessa ehdotetaan, että ilmoitus voidaan antaa samassa yhteydessä elintarvikehuoneiston tai alkutuotantopaikan ilmoittamisen ja hyväksymishakemuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti myös erillisenä.

Esityksessä säädetään nimisuojatuotteiden rekisteröinnin ja ilmoituksen teknisistä yksityiskohdista, jotka johtuvat elintarvikelain muutoksesta. PTY katsoo, että esitys on perusteltu tarkennus, joka samalla antaa toimijoille tarpeellista joustoa.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Merja Söderström

Asiantuntija

Jaa julkaisu