Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski elokuussa 1,4 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli elokuussa 1415,2 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin elokuussa 2014.
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat supistuivat elokuussa 1,5 prosenttia vuoden 2014 elokuusta. Hinnat laskivat elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä käyttötavaroiden osalta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien tuoteryhmässä laskua kertyi 2,4 prosenttia edellisvuodesta, kun taas käyttötavaroiden hinnat supistuivat 0,7 prosenttia.  Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan nousivat 1,3 prosenttia vuodentakaisesta**. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos*** oli elokuussa -0,2 prosenttia, mikä on sama muutos kuin heinäkuussa.
– Elokuun lämmin sää tuki pienten, alle 400 m² kokoisten myymälöiden myyntiä ja kuluttajan kannalta myönteinen ruoan hinnan lasku jatkui edelleen elokuussa. Samalla kuitenkin päivittäistavarakaupan myynnin lasku kertoo kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman heikkenemisestä. Kotimarkkinakysynnän elpyminen on oleellista työllisyyden ja palveluiden säilymisessä. Hallituksen on kyettävä turvaamaan ostovoiman kehitys osana tämän syksyn isoja ratkaisuja, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa. 
Päivittäistavaroiden myynti hiipui elokuussa eniten pienissä supermarketeissa, joissa laskua kertyi 4,1 prosenttia vuodesta 2014. Myynti väheni myös pienmyymälöiden, suurien supermarkettien ja hypermarkettien osalta. Pienmyymälöissä myynti supistui 0,5 prosenttia, suurissa supermarketeissa 1,3 prosenttia ja hypermarketeissa 1,0 prosenttia verrattuna vuoden 2014 elokuuhun. Valintamyymälöissä myynti pysyi edellisvuoden tasolla.
Päivittäistavaroiden myynti laski tammi-elokuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta
Päivittäistavaroiden myynti supistui tammi-elokuussa 1,2 prosenttia vuoden 2014 tammi-elokuusta. Laskua kertyi pienmyymälöiden, valintamyymälöiden sekä pienten ja suurten supermarkettien osalta. Pienmyymälöissä myynti väheni 0,2 prosenttia, valintamyymälöissä 3,3 prosenttia, pienissä supermarketeissa 4,8 prosenttia ja suurissa supermarketeissa 0,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan. Hypermarketeissa myynti sen sijaan lisääntyi 0,8 prosenttia vuodesta 2014. 
Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-elokuussa yhteensä 1,0 prosenttia edellisvuodesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat olivat 1,9 prosenttia pienemmät vuodentakaisesta. Myös käyttötavaroiden hinnat supistuivat vuodesta 2014, kun laskua kertyi 0,5 prosenttia. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat sen sijaan kasvoivat 2,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-elokuuhun.
Vuoden 2015 elokuussa oli 26 arkimyyntipäivää****, eli saman verran kuin edellisvuoden elokuussa. Vastaavasti myös tammi-elokuussa oli saman verran arkimyyntipäiviä kuin vuoden 2014 tammi-elokuussa.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014–2015 aikana.
***Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut elokuun 2015 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Elokuussa ei ollut yhtään arkipyhäpäivää.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi  Tilastokeskus, aktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3326
Liitteet:
Jaa julkaisu