Kauppa selvittää uusia tapoja vähentää ruokahävikkiä ja pakkausjätettä

Päivittäistavarakauppa ry, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö käynnistävät Motiva Oy:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on löytää keinoja entisestään vähentää kaupoissa syntyvän ruoka- ja pakkausjätteen määrää.

– Päivittäistavarakauppa haluaa olla edelläkävijänä vähentämässä jätteiden syntymistä ja parantamassa koko elintarvikeketjun materiaalitehokkuutta. Haluamme myös jo ennalta vastata EU:n tavoitteisiin ruokahävikin vähentämiseksi, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä toteaa.

Hävikin vähentäminen on tärkeää sekä yritysten taloudellisen tuloksen parantamisen että ruoan kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta. Toimenpiteet hyödyttävät niin yrityksiä, ympäristöä kuin kuluttajiakin.

– On hienoa, että toimiala lähtee omaehtoisesti vähentämään jätteiden syntymistä. Päätös yhteistyöstä oli meille luonteva, sillä käytännön toimenpiteisiin keskittyvä hanke edistää kansallisen materiaalitehokkuusohjelman tavoitteita, ympäristöneuvos Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä kertoo.

Britanniassa ruoka- ja pakkausjäte väheni 1,2 miljoonaa tonnia

Mahdollisia uusia toimintamalleja haetaan muun muassa Iso-Britanniasta, jossa ruokakaupat ovat saaneet merkittäviä tuloksia ruoka- ja pakkausjätteen vähentämisessä viisivuotisen Courtauld Commitment -hankkeen puitteissa.

– Britanniassa onnistuttiin vuosina 2005–2010 vähentämään päivittäistavarakauppojen ruoka- ja pakkausjätettä 1,2 miljoonaa tonnia. Se tarkoittaa noin 128 000 jäteautollista jätettä. Jos Suomessa saataisiin väkilukuun suhteutettuna vastaava parannus, se tarkoittaisi noin 200 miljoonan euron säästöä, Nieminen sanoo.

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kartoittaa Britannian mallin soveltuvuus Suomen ruokakaupalle ja sen toimitusketjulle. Myös ruokahävikin vähentämiseksi jo tehdyt toimenpiteet käydään tarkkaan läpi. Kauppa vähentää ruokahävikkiä muun muassa optimoimalla ennuste- ja tilausjärjestelmänsä sekä tuotteiden päiväysten hallinnan. Materiaalitehokkuus näkyy elintarvikeketjussa esimerkiksi uudelleen käytettävien puisten lavojen, metallirullakoiden ja muovilaatikoiden käyttönä. Hävikkiä vähennetään tehokkaasti myös hyvällä pakkaussuunnittelulla.

Elintarvikkeet kassan kautta käyttöön, ei takaovesta jätteeksi

Hankkeessa syntyvä tieto kootaan koko toimitusketjun yritysten käyttöön. Jatkossa tavoitteena on kehittää uusia työkaluja ja toimintatapoja, joita erikokoiset päivittäistavarakaupat voivat hyödyntää parantaessaan materiaalitehokkuuttaan.

– Parhaat käytännöt hävikin vähentämiseksi toimitusketjussa pitää saada käyttöön Iso-Britannian esimerkin mukaisesti. Hävikin pienenemisen myötä kustannuksetkin vähenevät, mikä hyödyttää myös kuluttajaa, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, SOK:n edunvalvontajohtaja Juhani Ilmola toteaa.

Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota jätteen synnyn ehkäisemiseen. Jos elintarvikkeita ei saada kuluttajalle kassan kautta, niitä voidaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai käyttää hyödyksi teollisten prosessien raaka-aineena, kuten liikenteen biopolttoaineeksi. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on niiden mahdollisimman ympäristöystävällinen käsittely jätteenä, kuten hyödyntäminen energiana.

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0500 422 216, ilkka.nieminen (a) pty.fi

Jaa julkaisu