Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski joulukuussa 2,2 % vuodentakaisesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjujen joulukuun liikevaihto supistui 2,2 prosenttia vuodentakaisesta, kun liikevaihdon arvoksi kirjattiin 890,3 miljoonaa euroa.  
Liikevaihto väheni niin pukeutumisen kuin kodin- ja vapaa-ajankin tuoteryhmissä, kun taas elintarvikkeiden liikevaihto kohosi hieman edellisvuodesta. Pukeutumisen liikevaihto supistui peräti 9,4 prosenttia ja kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmän liikevaihto 3,3 prosenttia vertailuajankohdastaan, jolloin kaikkien käyttötavaroiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 4,7 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarvikkeiden liikevaihto puolestaan kohosi 0,4 prosenttia vuoden 2012 joulukuusta. 
– Tavaratalojen myyntiä söivät vaikean taloustilanteen lisäksi erityisesti kotitalouksien heikkenevä luottamus ja verkkokauppa. Näin isot pudotukset joulusesongin aikana osoittavat, että kuluttajien ostovoiman turvaaminen on otettava vakavasti ja sitä on edistettävä konkreettisin toimin. Veronkorotuksista esimerkiksi tulee ehdottomasti pidättäytyä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa. 
Liikevaihto supistui 0,8 prosenttia edellisvuodesta – vastaavaa ei tällä vuosituhannella
Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihdoksi kirjattiin vuoden 2013 tammi-joulukuussa 7 252,1 miljoonaa euroa, jolloin vähennystä vuodentakaisesta kertyi 0,8 prosenttia. Vastaavasti vuonna 2012 tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia. 
– Tämän sektorin liikevaihdon kehityksen painuminen pakkaselle on erittäin poikkeuksellista; sitä ei tapahtunut ainakaan koko 2000-luvulla, Kari Luoto toteaa.
Pukeutumisen tuoteryhmän liikevaihto väheni 6,2 prosenttia vuonna 2013, kun vuonna 2012 tuoteryhmän liikevaihto vielä kohosi 1,5 prosenttia. Myös kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmän liikevaihto putosi: kun vuonna 2012 liikevaihto vielä kasvoi 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta, väheni tuoteryhmän liikevaihto 4,2 prosenttia vertailuajankohdastaan vuonna 2013. Tällöin kaikkien käyttötavaroiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 väheni 4,7 prosenttia edellisvuoden tammi-joulukuusta, kun vuonna 2012 liikevaihto vielä kohosi 1,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Ainoastaan elintarvikkeiden tuoteryhmän liikevaihto kohosi vuonna 2013 lisäyksen ollessa 2,1 prosenttia vuotta aiemmasta, kun vuonna 2012 elintarvikkeiden liikevaihto puolestaan kasvoi 5,5 prosenttia vuodentakaisesta.
Vuoden 2013 joulukuussa oli 23 arkimyyntipäivää ** eli saman verran kuin vuoden 2012 joulukuussa. Tammi-joulukuussa 2013 oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
*) Jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat: Anttila, K-citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni-konserni ja Minimani-yhtiöt
** Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai-lauantai) pl. arkipyhät. Joulukuussa arkipyhiä olivat 6.12. sekä 25.–26.12.2014.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698
Liitteet:
Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys tuoteryhmittäin joulukuussa 2013 ja 2012 kuvioina ja taulukkoina
Jaa julkaisu