Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 1,9 % vuodentakaisesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli joulukuussa 1 538,5 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 prosenttia edellisvuoden joulukuuta enemmän.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat joulukuussa 2,9 prosenttia viime vuoden joulukuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kallistuivat 3,6 prosenttia, käyttötavaroiden hinnat 1,7 prosenttia ja alkoholijuomien sekä tupakan hinnat 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio kiihtyi joulukuussa 1,6 prosenttiin, kun se marraskuussa oli 1,4 prosenttia. Joulukuussa ruoan hintaa nosti erityisesti maidon, kasvisten ja lihan kallistuminen.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi joulukuussa voimakkaimmin suurissa supermarketeissa, jotka kasvattivat myyntiään edellisvuoden joulukuusta 4,7 prosenttia, sekä pienmyymälöissä, joissa yllettiin 4,1 prosentin kasvuun. Myyntivolyymiltaan suurimmissa hypermarketeissa myynti kohosi edellisvuodesta 2,5 prosenttia, kun taas valintamyymälöissä myynti supistui 0,9 prosenttia ja pienissä supermarketeissa 2,2 prosenttia viime vuoden joulukuusta.
Päivittäistavaroiden myynnin kasvu hidastui edellisvuodesta — ruokakaupan volyymi laskenut vain kolmesti aiemmin 35 vuoden aikana.
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuoden 2013 tammi-joulukuussa kumuloitui 16 462,4 miljoonaa euroa, kun lisäystä vuodentakaisesta kertyi 3,4 prosenttia. Kasvu oli edellisvuoteen verrattuna kuitenkin selvästi hitaampaa; vuonna 2012 päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi 5,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2013 poikkeuksellisuutta kuvaa, että se oli 35 vuoden historian aikana 4. vuosi, jolloin ruokakaupan myyntivolyymit laskivat.
– Edellisen kerran myyntivolyymit ovat laskeneet vuosina 1993, 2009 ja 2012. Nyt volyymi laski siis jo toisena vuonna peräkkäin. Talouden heikko suhdanne ja kireä verotus näkyvät kuluttajan ostovoimassa selvästi ja pt-kaupan kasvu hidastui loppuvuotta kohden. Myös hintojen nousuvauhti tasaantui loppuvuotta kohden, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo.
Päivittäistavaroiden myynti kasvoi nopeimmin vuonna 2013 suurissa supermarketeissa lisäyksen ollessa 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Kehitys oli suurissa supermarketeissa lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012, jolloin kasvua kertyi 5,5 prosenttia vertailuajankohdastaan. Hypermarkettien kasvu taas hidastui vuodesta 2012 peräti 2,0 prosenttiyksikköä: kun vuonna 2012 kasvua kertyi 6,3 prosenttia, vuonna 2013 hypermarkettien myynti kohosi enää 4,3 prosenttia viime vuodesta. Pienmyymälöiden kasvu sen sijaan piristyi vuonna 2013, jolloin ne lisäsivät myyntiään 3,2 prosenttia vuodentakaisesta; vastaavasti vuonna 2012 pienimpien myymälöiden kasvuksi summautui 2,6 prosenttia. Pienten supermarkettien myynti kohosi 1,1 prosenttia vuonna 2013, kun vuonna 2012 niiden myynti kohosi 0,8 prosenttia vuodentakaisesta. Valintamyymälöissä myynnin kasvu puolestaan romahti edellisvuodesta: kun vuonna 2012 myynti kasvoi peräti 8,1 prosenttia vuodentakaisesta, vuonna 2013 valintamyymälöiden myynti kohosi enää 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. 
Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kallistuivat vuoden 2013 tammi-joulukuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta, kun vuotta aiemmin hinnat kohosivat 5,2 prosenttia. Sen sijaan kaikkien päivittäistavaroiden hintojen nousu hidastui hieman edellisvuodesta, kun hinnat kohosivat 4,2 prosenttia vuonna 2013; vastaavasti vuonna 2012 kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat 5,0 prosenttia vuodentakaisesta. 
Vuoden 2013 joulukuussa oli 23 arkimyyntipäivää **** eli saman verran kuin vuoden 2012 joulukuussa. Tammi-joulukuussa 2013 oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Tilaston taustatiedot
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.*** 
*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.
**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Tammikuusta 2013 alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.
***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin. 
****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai-lauantai) pl. arkipyhät. Joulukuussa arkipyhiä olivat 6.12. sekä 25.–26.12.2014.
Lisätietoja: 
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708  
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698
Liitteet:
Jaa julkaisu