Viestintäopas avuksi hamstrauksen torjuntaan

Käytännön vinkkejä siihen, miten viestinnän avulla ja muilla keinoin voidaan vähentää tarpeetonta hamstrausta.

PTY ja sen jäsenyritykset ovat mukana huoltovarmuustoiminnassa Kauppa- ja jakelupoolin kautta. Yhdessä kaupan alan yritysten ja viranomaisten sekä muiden elintarvikeketjun toimialojen kanssa pooli suunnittelee, valmistelee ja seuraa huoltovarmuuden kehittämistä tavoitteena muun muassa turvata maamme elintarvikehuollon toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kauppa- ja jakelupooli on koordinoinut myös Hamsteri-projektia, jonka tavoitteena oli vähentää hamstrausta ja auttaa huoltovarmuusorganisaatiota varautumaan yllättäviin kysyntäpiikkeihin. Projekti toteutettiin Elintarviketeollisuus-, Alkutuotanto-, Media- ja Digipoolin sekä Kotitalouksien omatoimisen varautumisen KOVA-toimikunnan yhteistyönä ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksella.

Hamsteri-projektissa tunnistettiin erityisesti viestinnän keinoja hamstrauksen ennaltaehkäisyyn. Lopputuotoksena syntyi opas, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille käytännön vinkkejä ja työkaluja siihen, miten hamstrausta voidaan vähentää ja välttää kuluttajaviestinnän keinoin ja myös muilla toimilla.

– Hamstraus on yksi riskitekijä päivittäistavarahuollon toimintavarmuudelle. Kolmen päivän kotivara on aina hyvä olla, mutta hamstraus on tarpeetonta. Oppaassa kerrotaan, mitä hamstrauksella tarkoitetaan, millaisia vaikutuksia sillä on ja miten sitä voi vähentää, kertoo Hamsteri-projektin koordinaattori Lauri Kulonen Kauppa- ja jakelupoolista.

Jaa julkaisu