Tutkimus: Päivittäistavarakauppa jatkaa vastuullisimpana toimialana

Päivittäistavarakauppa on jälleen arvioitu parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. Päivittäistavarakauppa jatkaa kärkisijalla yhteiskuntavastuun kokonaisindeksissä. Yksittäisistä osa-alueista ykköseksi se arvioitiin veronmaksuvastuussa, työllisyysvastuussa sekä vastuussa ympäristöstä ja ilmastosta.

Suomalaiset ovat arvioineet päivittäistavarakaupan elinkeinoelämän toimialoista vastuullisimmaksi jo 11 vuotta peräkkäin. Uusimmassa YouGov Finlandin tutkimuksessa arviot päivittäistavarakaupan vastuullisuudesta paranivat vuodentakaisesta kaikilla osa-alueilla. Eniten koheni arvio alan verojen maksusta oikeudenmukaisesti kotimaahan (+5 %-yksikköä). Ympäristö- ja ilmastovastuun sekä tuotteiden ja palveluiden laadun osalta sijoitus nousi yhdellä sijalla.

Tutkimuksessa arvioidaan 11 toimialan vastuullisuutta ympäristön ja ilmaston, työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuotteiden ja palveluiden laadun, sukupuolten tasa-arvon sekä kansantalouden kannalta. Kansantalouden osalta arvioidaan erikseen investointeja ja veronmaksua. Tutkimuksessa kysytään myös, mihin osa-alueeseen yritysten tulisi eniten panostaa. Tänä vuonna vastaajien mielestä tärkeintä oli vastuu verojen maksusta ja investoinneista Suomeen.

– Hienoa, että päivittäistavarakauppa on kyennyt jopa parantamaan vastuullisuusmielikuvaansa suomalaisten silmissä, vaikka kulunut vuosi on ollut monin tavoin vaikea. Kiitos kansalaisille luottamuksesta ja alan työntekijöille hyvästä työstä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo. 

Vastuullisuus näkyy päivittäistavarakaupan arjessa monin tavoin. Kuluttajille on tarjolla monipuolinen ja kattava valikoima tuotteita ja palveluita, ikärajavalvonta on tehokasta ja tuoteturvallisuutta valvotaan huolellisesti. Viime vuosien poikkeuksellisina aikoina yritykset ovat panostaneet maamme ruokahuollon varmistamiseen sekä kaupan koronaturvalliseen asiointi- ja työympäristöön. Tänä vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuteen ja sähkön säästöön. Kaiken rinnalla kehitetään pitkäjänteisesti uusia, ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Yli kymmenen peräkkäistä ykkössijaa tutkimuksessa kertoo suomalaisilla olevan vahva luotto päivittäistavarakaupan toiminnan vastuullisuuteen. Tässä valossa olisikin hyvä arvioida uudelleen alan tiukkaa sääntelyä ja huomioida paremmin myös kansalaismielipide.

– Esimerkiksi alkoholilainsäädäntöä olisi aika uudistaa. Selkeä enemmistö suomalaisista haluaisi miedot viinit ruokakauppoihin. Tämä auttaisi osaltaan varmistamaan, että kaupan kilpailukyky hyvänä veronmaksajana, investoijana ja työllistäjänä säilyy jatkossakin, Luoto summaa.

Tutkitut toimialat:

Apteekit
Elintarviketeollisuusyritykset
Energiayhtiöt
Finanssisektori
Kemianteollisuusyritykset
Kuljetusalan yritykset
Lääketeollisuusyritykset
Metsäteollisuusyritykset
Päivittäistavarakaupat
Rakennusalan yritykset
Teknologiateollisuusyritykset

Toimialojen yhteiskuntavastuu -kyselytutkimus on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa haastateltiin joulukuussa 2022 sähköisellä lomakkeella yhteensä 1 016 täysi-ikäistä suomalaista iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella.

PTY edustaa Suomessa toimivia päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä. Tavoitteemme on, että päivittäistavarakauppa toimii vapaassa kilpailuympäristössä ja se tunnetaan vastuullisena toimialana sekä kuluttajan edun huomioivana toimijana. Päivittäistavarakaupan ja foodservice-tukkukaupan yritykset työllistävät suoraan noin 65 000 työntekijää ja investoivat kotimaahan satoja miljoonia euroja vuosittain.

Jaa julkaisu