Rekisterin nimi
Päivittäistavarakauppa ry:n tiedotejakelurekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki
puh. 09 172 860, sähköposti: viestinta(a)pty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettuja rekisteröidyn henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän tiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän jakeluun.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja nimi.

Tietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä, asiakas-, jäsen- tai muun yhteistyösuhteen loppumisen vuoksi tai jos ilmoitettu sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä tiedotejakelun tilauslomakkeella www.pty.fi-verkkosivuilla, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. Tilausviesti säilytetään niin kauan kuin tiedotetilaus on voimassa. Tietoja voidaan kerätä myös työnantajan jäsenyyteen, asiakassuhteeseen tai oikeutettuun etuun perustuen. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat yleisesti saatavilla olevat internetlähteet kuten organisaatioiden verkkosivut, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterit tai muut vastaavat yksityiset ja julkiset rekisterit.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuta ulkopuolisille.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoja voivat käsitellä Päivittäistavarakauppa ry:n työntekijät sekä palveluntarjoajan tekninen ylläpito. Palveluntarjoajan kanssa on tehty lain edellyttämällä tavalla sopimus tietojen käsittelystä. Rekisteri toimii web-palvelimella olevalla sovellusalustalla.  Rekisterin tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään digitaalisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Tiedotetilauksen voi peruuttaa lähettämällä peruutusilmoitus sähköpostitse osoitteeseen viestinta@pty.fi. Tällöin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä.

Pyydettäessä Päivittäistavarakauppa ry myös korjaa virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme osoitteessa www.pty.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Tea Taivalkoski
PL 340, 00131 Helsinki
sähköposti: tea.taivalkoski (a) pty.fi
puh: 09 1728 6117

Laatimispäivä 25.4.2018
Päivitetty 13.10.2021