Pty.fi-verkkopalvelun ja PTY:n viestinnän sähköpostiosoitteen palauterekisteri

Rekisterin nimi
Päivittäistavarakauppa ry:n Palauterekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki
puh. 09 172 860, sähköposti: viestinta(a)pty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö
Verkkopalvelun lomakepalautteen ja sähköpostipalautteen kautta ilmoitettuja henkilötietoja käytetään vain palautteiden käsittelyyn. Henkilötietoja säilytetään rekisterissä enintään yhden vuoden ajan.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi tallennetaan palautteen lähetysajankohta. Palautetta voi antaa myös nimettömänä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoja voivat käsitellä Päivittäistavarakauppa ry:n työntekijät sekä palveluntarjoajan tekninen ylläpito. Palveluntarjoajan kanssa on tehty lain edellyttämällä tavalla sopimus tietojen käsittelystä. Rekisterin tiedot on tallennettu ja niitä käsitellään digitaalisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeus tarkastaa tiedot sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Päivittäistavarakauppa ry:hyn. Pyydettäessä Päivittäistavarakauppa ry korjaa, poistaa tai täydentää virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää Päivittäistavarakauppa ry:lle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Päivittäistavarakauppa ry, PL 340, 00131 Helsinki tai viestintä(a)pty.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme osoitteessa www.pty.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lakimies Tea Taivalkoski
PL 340, 00131 Helsinki
sähköposti: tea.taivalkoski (a) pty.fi
puh: 09 1728 6117

Laatimispäivä 25.4.2018
Päivitetty: 13.10.2021