Suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan vastuullisimmaksi toimialaksi

Suomalaiset arvioivat päivittäistavarakaupan jo viidettä kertaa peräkkäin parhaiten yhteiskuntavastuuta kantavaksi toimialaksi. YouGov-tutkimusyrityksen toimialojen yhteiskuntavastuuta kartoittavassa kyselytutkimuksessa on mukana 11 elinkeinoelämän toimialaa sekä kunnat ja valtio.

– Päivittäistavarakaupan yritykset ovat tiivis osa ihmisten arkea ja myös alan vastuullinen toiminta on monin tavoin nähtävissä. Päivittäistavarakauppa on merkittävä työllistäjä, joka investoi joka vuosi Suomeen satoja miljoonia euroja. Muun muassa elintarvikkeiden turvallisuuteen, korkeaan palvelutasoon sekä ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen panostetaan paljon. Onkin hienoa, että suomalaiset tunnistavat nykyään hyvin esimerkiksi toimialalla tehtävän ympäristötyön sekä kaupan merkityksen asuttavuuden ja palveluiden säilymisessä myös kasvukeskusten ulkopuolella, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto iloitsee.

Toimialojen vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa viiden osa-alueen kautta eli työllisyyden, työhyvinvoinnin, tuote- ja palvelulaadun, kansantalouden sekä ympäristön näkökulmista. Kansantalouden osalta arvioidaan toimialojen vastuullisuutta kotimaan investointien ja veronmaksun kannalta. Osa-alueiden tulosten perusteella lasketaan yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi. Sen mukaan mitattuna päivittäistavarakauppa oli kaikista toimialoista vastuullisin. Toimialojen vastuullisuutta on selvitetty aiemmin vuosina 2012, 2013, 2014 ja 2015.

Kyselyssä mukana olleet toimialat:

1.    Elektroniikkateollisuusyritykset (elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistajat)
2.    Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)
3.    Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)
4.    Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)
5.    Kemianteollisuusyritykset
(prosessikemia ja polttoaineiden, muovi- ja kumituotteiden, maalien, kosmetiikan valmistajat)
6.    Konepajateollisuusyritykset (koneiden ja metallituotteiden valmistajat)
7.    Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)
8.    Kunnat
9.    Lääketeollisuusyritykset (lääkkeiden valmistajat ja markkinoijat) (mukana 2014 alkaen)
10.    Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)
11.    Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)
12.    Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)
13.    Valtio

Kysely tehtiin joulukuussa 2016 haastattelemalla sähköisellä lomakkeella 1004 täysi-ikäistä suomalaista iän (18–74 v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20 000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1004) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708

Lisätietoja tutkimuksesta:
Ville Haikola, Sales Questor Oy (YouGovin Suomen edustaja), puh. 040 772 2651

Jaa julkaisu