Rakasta joka murua

Päivittäistavarakauppa haluaa edistää ruokahävikin vähentämistä ja biojätteen lajittelua. Siksi olemme mukana myös Rakasta joka murua -kampanjassa.

#rakastajokamurua

Miksi asia on tärkeä?

  • Ruokahävikki ja lajittelematon biojäte ovat resurssien tuhlausta ja aiheuttavat merkittäviä ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia.
  • Vain lajiteltuna biojätteestä saadaan esimerkiksi biokaasua liikennepolttoaineeksi, ravinteita ruoan tuotantoon sekä multaa viherrakentamiseen. 

Mikä kampanja?
Valtakunnallisen Rakasta joka murua -kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. Kampanja alkoi 21.10.2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun. Kampanjassa ovat mukana myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Päivittäistavarakauppa ry. Kampanjan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjan taustaa
Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ovat nousemassa merkittävästi. Vuonna 2035 kierrätysasteen tulee olla 65 %, kun se on nykyisin 41 %. Sekajätteestä runsas kolmannes on nykyisin biojätettä. Biojätteen keräämistä kotitalouksilta ja yrityksistä halutaan lisätä meneillään olevassa jätelain uudistuksessa. Biojätteen keräys on tarkoitus laajentaa aluksi yli viiden asunnon kiinteistöihin taajamissa. Myös yritysten lajitteluvaatimuksia tiukennettaisiin vastaavasti.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Mari Mattila p. 040 184 8815, etunimi.sukunimi@pty.fi