Miten kauppa vähentää ruokahävikkiä?

Ruokahävikin vähentäminen on kaupoille tärkeää ja uusia hävikin hallinnan menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Tärkeintä on estää hävikin syntyminen. Kaupat ovat tehokkaita hävikin minimoimisessa: yli 80 % elintarvikeketjun ruokahävikistä syntyy muualla kuin kaupoissa. Jos hävikkiä tulee, se hyödynnetään ensisijaisesti ruoka-apuna tai ohjataan muuhun hyötykäyttöön. Kaatopaikalle ei Suomessa kauppojen ruokahävikkiä mene lainkaan.

Lisää tietoa ja käytännön keinoja, joilla kauppa vähentää hävikkiä löytyy alla olevilta videoilta ja yritysesimerkeistä. Tutustu myös Kauppa vähentää ruokahävikkiä -esitteeseen.