Avointa edunvalvontaa

Päivittäistavarakauppa ry on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme mukana Euroopan unionin edunvalvojien rekisterissä, jonka tarkoitus on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa. Noudatamme kotimaan edunvalvonnassa samoja periaatteita.

EU:n avoimuusrekisterillä halutaan vastata muun muassa seuraaviin peruskysymyksiin: ketkä harjoittavat edunvalvontaa, mitä etuja valvotaan ja miten paljon varoja edunvalvontaan käytetään. Rekisteriä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio.

Hyvä edunvalvontatapa sisältää avoimuusrekisteriin rekisteröityviä koskevat säännöt sekä toimintaperiaatteet, joita edunvalvojien on noudatettava suhteissaan unionin toimielimiin. Lisätietoa EU:n avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan periaatteista löytyy täältä.