Myymälöiden sähköiset palvelut

PTY:n suositukset ja ohjeet liittyen mm. elintarvikkeisiin, juomiin ja ympäristöasioihin löytyvät sivulta Suositukset ja ohjeet.

Kirjautumista edellyttävät palvelut myymälöille

PTY tarjoaa jäsenyritykstensä myymälöiden käyttöön myös sähköisiä palveluita, joiden käyttäminen edellyttää kirjautumista. Käyttäjätunnukset ja salasanat kuhunkin palveluun myymälä saa oman kauppaketjunsa kautta.

Ikärajapassikoulutus

Ikärajapassi on kassahenkilöstön ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiä koskeva koulutus. Tavoitteena on antaa henkilökunnalle entistä paremmat valmiudet varmistaa, ettei ikärajavalvottavia tuotteita päädy alaikäisille. Lisätietoja Ikärajapassikoulutuksesta.

Omavalvonnan tietopankki ja omalvontaohjeistus

Myymälät käyttävät tietopankkia omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä. PTY:n omavalvontaohjeistus täydennettynä myymälän tiedoilla ja mahdollisilla kaupparyhmän/myymälän tarkennuksilla toimii myymälöiden elintarvikelain edellyttämänä omavalvontasuunnitelmana. Omavalvontaohjeistuksessa ohjeistetaan kattavasti elintarvikkeiden myyntiolosuhteista ja vaaratekijöiden hallinnasta.  Ohjeistuksessa käsitellään myös ikärajavalvottavia tuotteita ja myymälöissä tehtävää ikärajavalvontaa.

Jäte- ja energiaohje

Ohje on perustason toimintaohje myymälöille. Sen avulla luodaan yhtenevät toimintatavat päivittäistavarakaupan myymälöihin. Myymälöiden energiankulutuksella ja jätehuollolla on merkittävä vaikutus alan ilmastovaikutuksiin. Henkilökunta voi toiminnallaan vähentää energiankulutusta ja jätteen määrää.

Turvallisuusohje

Ohje antaa työkaluja itsearviointiin ja toimii käytännön apuna turvallisuuden parantamisessa myymälöissä. Ohjeeseen on koottu päivittäistavarakaupan alan turvallisuuden ohjeiden parhaat käytännöt.