Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus 2019 - 2021

Päivittäistavarakauppa on mukana Suomen ensimmäisessä materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, joka julkistettiin 8.2.2019. Sitoumuksella elintarvikeala etenee kohti kestävää elintarvikkeiden valmistusta, jakelua ja kulutusta. Kaupan lisäksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa 2019–2021 ovat mukana elintarviketeollisuus, pakkausala sekä työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Kauppa sitoutuu käytännön tekoihin, jotka vähentävät alan ilmastovaikutuksia ja tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä. Päivittäistavarakaupan tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana sitoumukseen liittyvät alan yritykset edustavat 85 prosenttia Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan liikevaihdosta. Kauppa asettaa sitoumuksessa itselleen myös toimialakohtaisia tavoitteita ruokahävikin vähentämisestä ja kierrätyksen lisäämisestä. Nämä toimialatavoitteet saavutetaan yritysten käytännön kehitystyön avulla.

Sitoumuksen myötä materiaalitehokkuutta koskeva yhteistyö elintarvikealan toimijoiden, julkisen hallinnon ja tutkimuksen kesken saa uutta nostetta. Yhteisiä tavoitteita luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi voidaan toteuttaa yritysten vapaaehtoisin toimin.

Yksi kehityskohde on tilastoinnin parantaminen ja materiaalitehokkuutta koskevan tutkimustiedon lisääminen. Tarkempi tieto ja mittaaminen auttavat ohjaamaan toimenpiteitä ja saamaan parempia tuloksia. Ruokahävikin vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen ovat tästä hyviä esimerkkejä. Materiaalitehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet ja uudet innovaatiot ovat myös kilpailutekijä, jolla yritys voi saavuttaa huomattavia säästöjä.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen tavoitteet:
1. Materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä.
2. Tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy elintarvikeketjussa ja kuluttajien keskuudessa.

Päivittäistavarakaupan toimialatason alatavoitteita ovat kierrätysasteen lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen päivittäistavarakaupassa.
Tavoitteena on lisätä päivittäistavarakaupan kierrätysastetta vähintään 78 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Tämä vastaa 4 prosenttiyksikön lisäystä vuoden 2016 tasosta, jonka arvioidaan olevan 74 %. Päivittäistavarakaupan ruokahävikkiä vähennetään vuoden 2016 tasolta vähintään 13 prosentilla vuoteen 2021 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2021 ruokahävikki on korkeintaan 1,75 % myytyjen elintarvikkeiden painosta laskettuna. Vuonna 2016 ruokahävikki oli 2,01 % myytyjen elintarvikkeiden painosta laskettuna.

Sitoumukseen liittymällä elintarvikealan yritys sitoutuu tekemään konkreettisia materiaalitehokkuustoimia sekä raportoimaan tuloksistaan vuosittain. Yritys saa räätälöidä toimenpiteensä, joilla toimialan yhteisiin tavoitteisiin päästään.

Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus on osa Agenda 2030 -toimintaohjelmaa, kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus -esite (pdf)
Sitoumuksen kotisivut Motivan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Ilkka Nieminen, puh. 0500 422 216