Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelupisteinä harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelupisteinä harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. PTY kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Kyläkauppatuki on tehokas maaseutupoliittinen instrumentti paikallisen elinvoiman turvaamiseksi, joten sen jatkaminen on tarpeellista ja perusteltua. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että tukeen olisivat luonnoksen mukaan oikeutettuja myös muilla maaseutualueilla kuin harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevat myymälät, koska kyläkaupan kannattavuusongelmat koskevat maaseudun myymälöitä yleensä, ei ainoastaan harvaan asutun maaseudun myymälöitä. Näkemyksemme mukaan tukea tulisi voida maksaa myös huoltamoiden yhteydessä oleville myymälöille. Tämä olisi johdonmukaista myös sen kannalta, että 6 §:ssä mainitaan polttoaineen jakelu yhtenä huomioitavana lisäpalveluna.

Kunnioittavasti

Päivittäistavarakauppa ry

Kari Luoto
toimitusjohtaja
 

Jaa julkaisu