Ikärajavalvonta myymälöissä

Kaupan ja Veikkaus Oy:n omien ohjeistusten mukaan alkoholin, tupakan ja rahapelien myynnin osalta ikä tarkastetaan henkilöiltä, jotka vaikuttavat alle 30-vuotiailta. Suojaikäraja auttaa kaupan henkilökuntaa varmistamaan, etteivät alaikäiset pelaa raha-automaattipelejä.

PTY on tuottanut jäsenyritystensä käyttöön ikärajapassikoulutusmateriaalin lopputesteineen. Kaikki myymälöissä toimivat kassahenkilöt esimiehineen suorittavat ikärajapassin. PTY ja kaupan yritykset ovat toteuttaneet vuodesta 2014 lähtien myös lukuisia ikärajavalvonnasta kertovia viestintäkampanjoita. Vuonna 2018 toteutettiin kauppojen henkilökuntaan kohdistunut rahapelien ikärajavalvontaan keskittynyt kampanja yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa.

Tunnistautuneena pelaamiseen siirtyminen

PTY on johdonmukaisesti kannattanut esityksiä siirtymisestä kaikkien Veikkauksen pelien pelaajien pakolliseen tunnistautumiseen, vaikka sillä väistämättä on huomattavia kielteisiä vaikutuksia asiamiesten palkkiokertymään. Tunnistautuneena pelaamiseen liitettävissä olevat ratkaisut, kuten enimmäiskulutusrajat ja pelaajan itsensä asettamat pelikiellot ovat hyvä keino vähentää riskipelaamisen haittoja.

Raha-automaattipelaamisen taloudellinen merkitys myymälöille

Pelituotoilla on erityisen suuri merkitys erityisesti haja-asutusalueiden kauppojen, pienten myymälöiden ja kioskien toimintaedellytyksille. Jos myymälän kannattavuus on jo valmiiksi heikko, pelituottojen lasku saattaa johtaa toiminnan lopettamiseen. Näin rahapeliautomaateista saatavilla tuotoilla turvataan monipuolisia päivittäistavarakaupan palveluita koko maassa. Veikkaus on vähentänyt pelipaikkakohtaista automaattiensa maksimimäärää ensin viidestätoista seitsemään ja edelleen neljään automaattiin. Myös automaattien kokonaismäärää Veikkaus on vähentänyt huomattavasti. Rahapeliautomaateilla on kuitenkin taloudellista merkitystä myymälöissä, joissa niitä vielä on.

Raha-automaattien hajasijoitusjärjestelmän säilyttäminen

Tunnistettuna pelaamiseen siirtymisen vaikutukset tulee arvioida huolellisesti ennen kuin hajasijoitusjärjestelmään suunnitellaan uusia muutoksia. Hajasijoitusjärjestelmää tulee kehittää niin, ettei kontrolloimattoman, ulkomaisilla rahapelisivustoilla tapahtuvan uhkapelaamisen kiinnostavuus suomalaisille kuluttajille lisäänny. Ulkomaiset rahapelisivustot kilpailevat raha-automaattipelaamisen kanssa. Nykyisen kaltainen rahapeliautomaattien sijoittaminen kauppoihin ja ravintoloihin mahdollistaa Veikkauksen palveluiden saatavuuden koko maassa ja on siten myös alueelliseen tasa-arvoon liittyvä kysymys.