Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät ja jäljitettäväyys

Kauppa haluaa kertoa elintarvikkeiden alkuperän kuluttajille selkeästi ja avoimesti. Kiinnostus alkuperätietoihin on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa ja se on yksi tärkeimmistä elintarviketta koskevista tiedoista.  Muita tärkeitä tietoja ovat tuotantotapa, ravintosisältötiedot sekä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot.

Tavarantoimittajilta ja valmistavalta teollisuudelta kuluttajille välitettävän tiedon tulee olla oikeaa. PTY:n jäsenyritykset työskentelevät alkuperätietojen saamiseksi sekä pakollisten merkintävaatimusten kohteina olevien elintarvikkeiden pakkauksiin että omien merkkien kuluttajapakkauksiin. Jo nyt on olemassa paljon tuotteita, joiden pakkauksissa kerrotaan, missä ja mistä tuotetuista raaka-aineista ne on valmistettu.

Vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät kuten Ruokaa omasta maasta -merkillä pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki ja EU:n nimisuojajärjestelmät kertovat myös tuotteen alkuperästä. Suomalaisilla elintarvikkeilla on suojattuja alkuperänimityksiä, esimerkiksi Kitkan viisas -muikku tai Aito perinteinen tuote -suojaus esimerkiksi karjalanpiirakalla.

Lähiruokaa tuotetaan paikallisesti tai pienten elintarvikeyritysten erikoistuotteina, jolloin tuotteiden alkuperä on korostetusti esillä. Kauppojen tavoitteena on saada kaupan hyllyille lisää hyviä lähiruokatuotteita. Tähän pyrittiin Päivittäistavarakauppa ry:n 2011-2013 toteuttamalla elintarvikealan mikroyrityshankkeella, jossa lanseerattiin pienten yritysten työkaluksi tuotekortti ja järjestettiin koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia yritysten ja kaupan edustajien välille. Vuonna 2015 tuotekortti päivitettiin soveltumaan myös Foodservice-tukkukauppojen ja elintarvikealan pienten yritysten väliseen yhteistyöhön.

Alkuperätiedon välittäminen edellyttää toimivaa jäljitettävyysjärjestelmää ja uudenlaista avoimuutta koko toimitusketjussa.

Päivittäistavarakauppa on aktiivisesti mukana kehittämässä tuotteiden jäljitettävyyttä mm. osallistumalla eri tuoteryhmiä koskeviin jäljitettävyyshankkeisiin.