Näin kauppa varmistuu tuotteiden turvallisuudesta

Tuotteiden turvallisuus ja tuotetietojen oikeellisuus ovat kaupalle ehdottoman tärkeitä. Kauppa pyrkii varmistumaan niistä jo sisäänostovaiheessa.

Lainsäädännön lisäksi huomioon otetaan tuotteelle tehtävät testit ja raja-arvot sekä vaadittavat pakkaus- ja varoitusmerkinnät. Jotta kauppa saa tuotteesta tarvittavat tiedot, se edellyttää toimivaa jäljitettävyysjärjestelmää. Tietoja seurataan toimitusketjussa esimerkiksi eräkoodin/erätunnisteen avulla. Vastuullisuuskriteereiden noudattaminen tarkistetaan tuotteista, joilta sellaisia vaaditaan.

Vuosittain kauppa tekee tuhansia laadunvarmistustestejä. Tuontituotteiden osalta yhteistyö Tullin kanssa on tiivistä. Myös muiden valvontaviranomaisten kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä. Tuotteiden tuotantolaitoksia tarkastetaan tietyin aikavälein. Tarkastuksen voi tehdä kaupan hankintayhtiön edustaja tai ulkopuolinen auditoija. Päivittäistavarakauppa kantaa vastuunsa myös osana globaaleja hankintaketjuja. Amfori BSCI* on kansainvälinen vastuullisuusjärjestelmä, jonka kautta vaikutetaan esimerkiksi tuotanto-olosuhteisiin.

Jos markkinoilla on tuote, joka ei ole turvallinen tai jonka tietty ominaisuus johtaa kuluttajaa harhaan, tehdään takaisinveto. Takaisinvedossa tuote vedetään pois myynnistä ja asiasta tiedotetaan sekä kuluttajille että viranomaisille.

Kuluttajalla on siis varmuus tietystä laadun perustasosta ja tietojen luotettavuudesta. Vaikka esimerkiksi rikollista toimintaa ei voi täysin ehkäistä, varmistaa menettelytapa nopean reagoinnin myös ongelmatilanteissa.

* amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) on sosiaalisen laadunvalvonnan malli, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle. Yhteistyöllä halutaan varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.