Päivittäistavarakaupalla on monia tehtäviä


• Kuluttajien haluamien kattavien valikoimien luominen.

Tänä päivänä kaupoissa on monipuolinen valikoima, johon kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa. Kysyntään on vastattu esimerkiksi laajentamalla luomu- ja lähiruokavalikoimia.  

• Kaupan palveluverkoston ylläpitäminen koko maassa.
Kattavan palveluverkon ylläpitäminen mahdollistaa osaltaan maamme asuttavuuden. Kaupan yhteydessä on usein myös muita kuluttajan kannalta tärkeitä toimintoja kuten postipalvelut.

• Elintarvikeketjun tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen.
Kauppa on kantanut suuren vastuun Suomen elintarvikeketjun tehokkuuden kehittämisestä. Kuluttaja hyötyy tehokkuudesta edullisina hintoina ja kattavina valikoimina.

• Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen.
Kaupan omavalvontatyö varmistaa, että kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden turvallisuuteen.

• Ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin valvominen.
Päivittäistavarakauppa kehittää jatkuvasti ikärajavalvontaa. Ikärajapassin on suorittanut noin 140 000 työntekijää ja alan opiskelijaa.

• Elintarvikehuollon ja -jakelun varmistaminen Suomessa.
Suuri osa elintarvikeketjun logistiikasta on kaupan vastuulla. Kaupan rooli on tärkeä myös poikkeusolojen huoltovarmuudelle Suomessa.

• Vapaan kilpailun ja monien hankintakanavien turvaaminen.
Suomessa hankinnoista vastaa viisi toimitusketjua. Myymälät tekevät myös suoria hankintoja. Useilla hankintakanavilla varmistetaan monipuoliset valikoimat ja edullinen hintataso kuluttajille.

• Työllisyyden turvaaminen ja merkittävät kotimaan investoinnit.
Päivittäistavarakauppa ja Foodservice-tukkukauppa työllistävät suoraan noin 62 000 henkilöä ja välillisesti lähes 20 000 henkilöä (2015). Alan palkkasidonnaiset verot ovat noin 1 mrd. euroa vuosittain ja päivittäistavarakaupan yritykset investoivat vuosittain kotimaahan satoja miljoonia euroja.

• Ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa.

Logistiikkaratkaisuilla vältetään turha kuljetusliikenne ja energiansäästöä parannetaan kiinteistöissä ja kylmälaitteissa. Kuluttajille tuttuja ovat myös kauppojen pullonpalautus ja pakkausten kuluttajakeräyksestä huolehtiva Rinki-ekopisteverkosto. Kassi-info.fi-verkkosivusto on puolestaan tehty avuksi kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita eri ostoskassien vaikutuksista ympäristöön.