Myymälöiden omavalvonta

Omavalvonta on osa päivittäistavarakaupan vastuullista toimintaa, ja ala panostaa siihen erittäin paljon sekä työaikaa että investointeja. Omavalvonta tarkoittaa, että myymälä itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden.

Myymälällä on oltava vastuullisesti järjestetty omavalvonta hygieniapasseista asianmukaisiin kylmälaitteisiin. Omavalvonta perustuu lakiin ja sen toteutumista valvovat alan viranomaiset. Lainsäädännön lisäksi omavalvontaa ohjaavat PTY:n sekä myymälöiden omat  ohjeet ja tarkennukset.

PTY:n omavalvontaohje on kansallinen Hyvän käytännön ohje

Päivittäistavarakauppa ry on kehittänyt myymälöiden omavalvontaan yhtenäistä ohjeistusta ja toimintamallia pitkäjänteisesti jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistä toimintamallia täydentävät kauppaketjujen omat omavalvontaohjeet ja käytännöt. Ohjetta katselmoidaan ja omavalvontatoimintaa kehitetään  säännöllisesti.

Vuonna 2012 Evira (nyk. Ruokavirasto) arvioi Päivittäistavarakauppa ry:n myymälöille tekemän omavalvontaohjeistuksen kansalliseksi Hyvän käytännön ohjeeksi.

Arviointi tarkoittaa, että PTY:n omavalvontaohjeistusta noudattamalla myymälä varmistaa, että sen toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. PTY:n myymälöiden omavalvontaohjeistuksella on siis nyt entistä suurempi painoarvo. Toiminnan yhteiset raamit takaavat, että kuluttaja voi luottaa tuoteturvallisuuteen kaikkialla Suomessa.

EU suosittelee jäsenmailleen kansallisten Hyvän käytännön ohjeiden luomista ja käyttöönottoa. Ohjeiden arvioinnista vastaa puolueeton viranomainen.

Sähköinen tietopankki omavalvontatyön tukena

Kauppojen omavalvontatyön tukena on PTY:n sähköinen omavalvonnan tietopankki. Myymälät käyttävät tietopankkia omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä. Omavalvonnan tietopankki on työväline myös viranomaisille, jotka voivat valvoa tietopankin avulla myymälöiden omavalvontasuunnitelmien toteuttamista.