Päivitämme tälle sivulle tietoa koronan vaikutuksista päivittäistavarakaupan toimintaan ja kaupassa asiointiin.

Päivitetty viimeksi 6.6.2022


19.4.2022: Maskisuosituksesta luovutaan kaupoissa

Alueellisten maskisuositusten seuranta on päättynyt. → Lue lisää.


Turvallisen asioinnin ohjeet kaupan asiakkaille

  • Asioi kaupassa terveenä
  • Puhdista kätesi kauppaan tullessasi, yski ja aivasta hihaan
  • Pidä etäisyyttä muihin
  • Käytä kasvomaskia viranomaisten alueellisten suositusten mukaan
  • Kaupan henkilöstön suojaamiseksi Kaupan liitto ja PTY suosittavat koronarokotuksen ottamista, ellei sille ole terveydellistä estettä

PTY ja sen jäsenyritykset ovat mukana maamme huoltovarmuustoiminnassa kauppa- ja jakelupoolin kautta. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden poolien kanssa se koordinoi koko elintarvikehuollon sektorin varautumista häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Kaupan alan yritysten ja viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva kauppa- ja jakelupooli on ennakoinut ja seurannut koronatilannetta vuoden 2020 alusta.


Usein kysyttyä 

Q: Kannattaako kaupan asiakkaan käyttää kasvosuojainta?
A: Päivittäistavarakauppa ry ja Kaupan liitto suosittivat 19.4.2022, että kaupoissa luovutaan valtakunnallisesta maskien käyttösuosituksesta. Taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n 14.4.2022 julkaisema tiedote yleisen maskisuosituksen poistumisesta: ”THL:n yleinen maskisuositus poistuu, mutta maskia voi oman harkinnan mukaan edelleen käyttää”.

Kauppa seuraa aktiivisesti viranomaisten toimenpidesuosituksia ja toimii niiden mukaisesti. Ohjeistuksia ja toimintatapoja muutetaan tarvittaessa.

Viralliset toimenpidesuositukset määrittelevän THL:n suositukset kasvosuojainten käytöstä voi lukea täältä.  THL:n suositus ei koske työyhteisöjä. Työpaikalla suojainten käyttö perustuu työnantajan riskinarvioon. Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta.

Q: Onko myymälöissä turvallista käydä ilman pelkoa tartunnasta?
A: Myymälöiden henkilökunta on ohjeistettu huolehtimaan erityisen hyvin käsi-, yskimis- ja aivastushygieniasta. Sairastuneiden työntekijöiden pitää luonnollisesti jäädä kotiin. Myymälät on myös ohjeistettu huolehtimaan myymälöiden puhtaudesta ja siisteydestä. Suomessa hygienia on erittäin korkealla tasolla muutenkin ja myymälöissä huolehditaan puhtauteen liittyvistä asioista päivittäin. Asiakkaiden tulee tietenkin itsekin huolehtia tarkkaan omasta käsi- ja yskimishygieniasta myymälöissä käydessään.

Q: Miten kaupan yritykset huolehtivat huoltovarmuudesta? 
A: Päivittäistavarakaupan suuret yritykset kuuluvat huoltovarmuusorganisaation kauppa- ja jakelupooliin, joka yhdessä yritysten kanssa kehittää varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin. Keinoina ovat esimerkiksi erilaiset varautumissuunnitelmat ja harjoitukset. Korona-aikana kaupan alan yritykset toimittavat luottamuksellista, liikesalaisuuden alaista tilannetietoa omasta toiminnastaan kauppa- ja jakelupoolille, joka muodostaa tilannekuvaa esimerkiksi elintarvikehuollon kokonaistilanteesta. Pooli välittää tiedon Huoltovarmuuskeskukselle, joka puolestaan välittää turvaluokitellun tiedon valtionhallinnolle. Kauppa- ja jakelupooli toimii yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen elintarviketeollisuuspoolin ja alkutuotantopoolin kanssa, jotta voidaan muodostaa käsitys koko elintarvikesektorin huollon kokonaistilanteesta.